Hopp til innhold

- Høytlønte er vinnerne

Det er høytlønte med korte yrkeskarrierer som er vinnerne etter at regjeringen måtte gi seg i pensjonsspørsmålet, mener ekspertene.

Legespesialister.
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Regjeringen ga i natt opp forsøket på å få til en ny ordning for offentlige tjenestepensjoner. Dermed blir det ingen streik i offentlig sektor, og dagens pensjonsordning videreføres på ubestemt tid.

Det innebærer at dagens bruttopensjonsordning, der offentlig ansatte er sikret en samlet pensjonsutbetaling tilsvarende to tredels sluttlønn etter 30 år i yrkeslivet fra fylte 65 år, i hovedsak videreføres på ubestemt tid.

Det vil bli en del endringer som en følge av den reformen som allerede er vedtatt i den vanlige folketrygden. De viktigste er at levealderjustering etterhvert også vil gjelde for pensjonister i stat og kommune. I tillegg blir det såkalt indeksering av pensjonen, som er den årlige reguleringen av pensjonen fra år til år når man er blitt pensjonist.

LES: Vil ikke lønne seg å jobbe lenger

Pensjonsekspert Alexandra Plathe har i dag vært i nettmøte på nrk.no om hva nattens pensjonsforlik innebærer for folk flest.

Les svarene her

Leger vinner, hjelpepleiere taper

Knut Røed, som er seniorforsker ved Frischsenteret mener de med høy lønn og korte yrkeskarrierer kommer best ut ved at dagens system i hovedsak videreføres.

- Akademikere og for eksempel leger kommer jo veldig godt ut, mens de med lav inntekt, som hjelpepleiere, sykepleiere og lærere kommer dårlig ut med dette resultatet, sier Røed til NRK.

Magnus Takvam

- De som har høy lønn når de går av med pensjon og korte karrierer er vinnerne, sier NRKs politiske kommentator Magnus Takvam.

Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

De største taperne er de med lave inntekter og lange yrkeskarrierer. - Det er problematisk fordi det er nettopp de som i fremtiden vil ha størst behov for å gå av tidlig, sier Røed.

Lønnsomt med kort karrierere

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam har fulgt lønnsoppgjøret tett, og er enig med Røed i at det er folk med høy sluttlønn og korte karrierer som er vinnerne i dag.

- De som har lange karrierer i normale, midt-på-treet jobber fra de er relativt unge til de går av med pensjon i offentlig sektor, er taperne, sier Takvam.

Han mener at de med korte karrierer er tjent med dagens ordning der man ikke er nødt til å jobbe mer enn 30 år for å få maks pensjon, mens de som jobber lenge på sin side ikke får uttelling for siste del av sin yrkeskarriere.

LES OGSÅ: - Dårlig dag for regjeringen og fagforeningene

LES OGSÅ: – Innenfor pensjonsforliket:

LES OGSÅ: Tror at pensjonsreformen er i fare