Tredobler antall advokater i finansklagenemnda

Målet til finansministeren er å sørge for at småsparerne ikke blir overkjørt av bankenes advokater.

Finansminister Sigbjørn Johnsen

Finansminister Sigbjørn Johnsen gir småsparerne nye våpen for å sikre at de ikke blir overkjørt av bankenes advokater i klagesaker.

Foto: NRK

– Det er utrolig viktig at norsk finansnæring tar lærdom av det som skjedde i Røeggen saken, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Han setter han inn flere jurister i klagenemda for småsparere for å sikre at de ikke blir overkjørt av bankenes advokater.

Les også: Flere tusen kunder får dekket tapene sine etter Røeggen-dom
Les også: - Bankene kan lære mye av Røeggen-dommen
Les også: Røeggen vant enstemmig mot DNB

Det kom frem da finansministeren i dag frem finansmarkedsmelding.

Meldingen slår fast at forbrukerne får et sterkere vern mot råsalg fra banker og meglerhus.

Bankene overkjører kundene i nemda

Finansklagenemda, som behandler sakene, skal nå ha tre skarpskodde uavhengige jurister.

Det er en tredobling fra dagens nivå.

– Vi styrker finansklagenemda med to nye uavhengige medlemmer slik at det nå vil være totalt sju medlemmer slik at det nå vil være to fra finansnæringen, to fra forbrukersiden og tre uavhengige som skal være jurister. Og det betyr en viktig styrking av forbrukervernet, sier Johnsen.

Oppstrammingen av klageorganet for småsparere kommer etter klager om at få vinner fram. Dette fordi bankene overkjører kundene i nemda med godt forberedte advokater og bare en uavhengig jurist.

I Røeggen sake,n hvor en småsparer tok kampen mot DNB helt til Høyesterett og vant, hadde finansklagenemda først avvist saken hans før han fikk resurssterke hjelpere på laget.

Nå styrkes nemda altså med to jurister til for at kundene lettere skal vinne fram.

Skal hjelpe småsparerne

I tillegg skal nemda nå hjelpe kunder med å utforme klagene og lage en oppskrift på hvordan man klager.
Bankene får også pålegg om å opplyse kundene om klageretten de har.

– Kan norske småsparere føle seg trygge heretter?

– Det er vanskelig å gi noen garantier for framtiden, sier Johnsen.

Men han mener det ville salget av spareprodukter som varte godt ut på 2000-tallet ikke vil gjenta seg nå.

Les også: RBK-spillere til sak mot DNB

Da tapte flere tusen norske småsparere flere milliarder kroner på svært dårlige spareråd.

Og fortsatt er det bransjen selv som skal finansiere finansklagenemda.