Finansklagenemda om Røeggen-dommen

Røeggen-dommen kan få betydning for kun ti prosent av småsparerne

Det er uvisst hvor stor betydning dommen i Røeggen-saken får for andre småsparere som har klaget på kjøp av strukturerte spareprodukter. Kanskje får den direkte betydning for bare ti prosent av dem.