Hopp til innhold

Flere tusen kunder får dekket tapene sine etter Røeggen-dom

Flere tusen DNB-kunder som har kjøpt lånefinansierte strukturerte produkter av landets største bank kan få dekket tapene sine etter Røeggen-dommen. Utbetalingene vil trolig beløpe seg til flere hundre millioner kroner.

Konsernsjef Rune Bjerke i DNB

Konsernsjef Rune Bjerke i DNB sier til NRK at det er trist at banken tidlig på 2000-tallet solgte produkter som ikke godt nok fortalte om risikoen ved å låne penger til strukturerte produkter.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Det opplyser DNBs konsernsjef Rune Bjerke til NRK.

– Nå skal vi gjøre opp for oss. Vi skal rydde opp etter at vi fikk et nederlag i Høyesterett, og kompensere alle de som har kjøpt tilsvarende produkter og klaget til Finansklagenemnda, sier Bjerke.

Han sier at banken nå er rede til å betale ut flere hundre millioner kroner i kompensasjon til kunder som kjøpte lånefinansierte strukturerte spareprodukter for mer enn ti år tilbake.

– Jeg synes det er veldig trist at vi i 2000 og 2001 solgte produkter som inneholdt feil i prospektene, og som ikke klart og tydelig redegjorde for risiko. Heldigvis har vi lært mye siden den gang. Vi skal fortsette å lære hver dag, for vi skal ikke møte kundene våre i retten, sier DNB-sjefen til NRK.

– Produktene var ikke gode nok

Han sier at de strukturerte produktene som DNB tilbød med lånefinansiering tidlig på 2000-tallet ikke var gode nok.

– Det var ikke formulert klart og tydelig i prospektet at lånefinansiering av den typen investeringer var beheftet med betydelig risiko. Det er derfor vi nå gjør opp, sier Bjerke.

Både Rune Bjerke og DNBs jurister har brukt påsken til å tygge på de juridiske konsekvensene av Røeggen-dommen.

Nå er konklusjonen klar.

Tusenvis får dekket tapene sine

217 småsparere som har kjøpt tilsvarende lånefinansierte produkter som Ivar Petter Røeggen, og har klaget til Finansklagenemnda, får dekket tapene sine, uten å gjøre noe aktivt.

I tillegg er det anslagsvis 90 andre kunder som har klaget til Finansklagenemnda på andre lånefinansierte DNB-produkter enn Sektor og Global, som får dekket sine tap. Banken mener disse produktene inneholder samme feil som Høyesterett slo ned på i Røeggen-dommen.

De samlede utbetalingene som en følge av de 300 sakene medfører en utbetaling på 60 millioner kroner fra DNB.

Men dommen får betydning for langt flere. I tillegg til de to produktene som Røeggen kjøpte, har DNB funnet tilsvarende feil i 7 andre produkter som ble solgt i 2000 og 2001.

DNB opplyser til NRK at det trolig er snakk om anslagsvis 5.000 kunder.

Flere hundre millioner kroner

DNB vil nå skrive brev til alle disse kundene, uavhengig av om de har klaget på produktene eller ikke, og uavhengig av om kravene deres er foreldet.

Deretter må kundene selv kreve kompensasjon.

– Trolig dreier det seg om flere tusen kunder. Sakene som ligger i nemnda i seg selv, vil føre til en utbetaling på 60 millioner kroner. Og hvis vi legger til alle de andre som har krav på og som vil få kompensasjon, prater vi om flere hundre millioner kroner, sier Bjerke.

Forutsetningen for å søke om kompensasjon er ifølge banken at man er rammet at samme feil som Røeggen, at pengene er lånt i banken og at man ikke er profesjonell investor.

– Vi kommer til å ta utgangspunkt i det vi måtte ha av kundeinformasjon, vi vil tilskrive kunder, vi vil bruke nettsidene våre, og vi vil bruke sosiale medier for å forsøke å nå flest mulig av de som har kjøpt denne type produkter, sier Bjerke.

De ni produktene er:

  • DnB Sektor 2000/2006
  • DnB Global 2000/2006
  • DnB Hedgefond II obligasjon 2001/2006
  • DnB Best Av 2001/2007
  • DnB Sektor 2001/2007
  • DnB Sektor II 2001/2007
  • DnB Hedgefondobligasjon 2001/2006
  • DnB Kløver Ess 2001/2007
  • DnB Hjerter Ess 2000/2006