Hopp til innhold

Røeggen vant enstemmig mot DNB

Dommen i Røeggen-saken leses nå opp i Høyesterett. Avgjørelsen vil påvirke utfallet av krav på flere hundre millioner kroner som norske småsparere har rettet mot norske banker.

Røeggen

Endelig punktum for Røeggen-saken settes fredag. Da avgjør Høyesterett om småsparer Ivar Petter Røeggen fra Averøy får dekket sitt tap på sammensatte spareprodukter tidlig på 2000-tallet.

Foto: Berit Roald / Scanpix

Førstvoterende dommer Ragnhild Noer har begynt opplesningen av dommen. Det er helt fullt rett før opplesningen starter, og svært mange pressefolk er til stede.

Noer sier i opplesningen at avtalen mellom Røeggen og DNB må settes til side. Alle dommerne støtter Noers syn. Saken er vunnet enstemmig.

Høyesterett sier at DNB har gitt misvisende og manglende informasjon til Røeggen om risikoen som i realiteten lå i produktene han kjøpte.

– Det føles godt, sier Ivar Petter Røeggen rett etter domsavsigelsen.

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland sier i en kommentar til avgjørelsen at dommen for en gang for alle slår fast at spekulasjon ikke er det samme som sparing.

Det var på forhånd ventet at dommen ville bli avsagt under dissens, og at det dermed ikke ble en enstemmig dom.

Røeggens advokat sier til NRK.no at han er overrasket over at dommen ble enstemmig, og at han anser dommen som en "ren knockoutseier".

I løpet av 2 uker må DNB betale 230.000 kroner til Røeggen, i tillegg til renter og rentesrenter tilbake til 2006.

DNB dømmes også til å dekke Røeggen og Forbrukerrådets sakskostnader på 4,7 millioner kroner.

Ivar Petter Røeggen på plass i Høyesterett

Ivar Petter Røeggen på plass i Høyesterett før opplesningen av dommen starter klokka 11.00 fredag.

Foto: Johan B. Sættem

– Pengene ikke like viktig som prinsipper

Da NRK.no snakket med Ivar Petter Røeggen fredag morgen, sa småspareren at han er glad for at saken snart er over.

– Jeg har en god følelse, men man vet aldri, sier Røeggen.

Han sier at det viktigste for ham nå ikke er å få dekket sitt tap på 230.000 kroner med renter, men at andre i samme situasjon skal få drahjelp til å vinne frem mot DNB og andre finansforetak som har solgt tilsvarende produkter.

– Prinsippene er viktigere enn pengene. Det har nå gått så mange år at pengene ikke er like viktig for meg, sier Røeggen.

LES OGSÅ: Strammer inn reglene for banker

Røeggen tapte mot DNB i lagmannsretten, etter å ha vunnet i Bankklagenemnda og i Oslo Tingrett.

I tillegg til at det knytter seg stor spenning til om Røeggen får medhold i sin anke, vil rettens begrunnelse ha stor betydning for andre med tilsvarende krav.

Spørsmålet er om han i så fall vinner med en smal begrunnelse tilpasset hans sak, eller en videre begrunnelse som kan få betydning for mange andre klagere, sa lederen for Finansklagenmenmnda til NRK.no torsdag.

Mer enn 6 år etter at småsparer Ivar Petter Røeggen klaget DNB inn for daværende Bankklagenemnda, skal prinsippsaken om de kompliserte sammensatte spareproduktene som bankene solgte for titalls milliarder på slutten av 1990-tallet og 2000-tallet endelig avgjøres.

LES OGSÅ: Hva står på spill i Høyesterett?

I strid med god forretningsskikk?

Det helt sentrale spørsmålet er om spareproduktene som Røeggen kjøpte av DNB er i strid med avtalelovens regler om urimelighet eller er i strid med god forretningsskikk. Røeggens side hevder også avtalen er i strid med reglene i EUs forbrukerdirektiv.

Elden og partshjelper Forbrukerrådet mener at DNB handlet i strid med god forretningsskikk da DNB anbefalte Røeggen å ta opp et fastrentelån med høy rente for å investere i et kombinert spareprodukt.

Mesteparten av lånet ble investert i obligasjoner som med rentes rente skulle sikre småspareren tilbake den såkalte hovedstolen (det nominelle lånebeløpet) ved forfall. Det eneste som kunne gi gevinst, var et mindre beløp, som var investert i risikable opsjoner. I de fem årene avtalen løp, måtte Røeggen betale lånerenter til banken.

Tapet på 230.000 kroner består av rentekostnader til banken og både åpne og skjulte gebyrer i perioden avtalen løp.

Kravet fra Røeggens side er at avtalen settes som om den ikke var inngått, og at han dermed får dekket sitt tap med renter.