NRK Meny
Normal

Oljeproduksjonen stuper i Norge

Ingen steder i verden faller oljeproduksjonen kraftigere enn i Norge. BP-sjef kaller situasjonen dramatisk og mener vi går tom for olje om 8,5 år hvis det ikke gjøres nye funn.

Oljearbeider på Nordsjøen

Norske oljereserver kan i verste fall gå tom om 8,5 år, frykter BP.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Oljeselskapets BPs oljeekspert Benjamin Kloos sier til Dagens Næringsliv at Norge er en tydelig illustrasjon på produksjonsfallet på såkalte modne felt.

Oljeproduksjonen i 2010 økte kraftig i land som Nigeria og Kina, mens Norge ligger på bunnplass på oversikten til BP.

– Dette betyr selvsagt ikke at Norge vil gå tom for olje om 8,5 år. Men det er en indikasjon på hvor store reservene faktisk er, sier Kloos.

– Leter videre

OLA ANDERS SKAUBY FOTO: Kim Laland

Informasjonssjef i Statoil, Ola Anders Skauby.

Foto: Kim Laland

Dette er en statisitisk illustrasjon, påpeker informasjonssjef i Statoil, Ola Anders Skauby til NRK.no.

– Dette er en realitet vi er godt kjent med, men tallet representerer ikke når vår oljeproduksjon kommer til å oppheves. Vi forventer nye funn og forventer mer produksjon med ny teknologi. Vi vil produsere olje i flere tiår fremover, sier han.

Oversikten over produksjonsfall fra BP viser at Norge kommer dårligst ut, foran Storbritannia, Ekvatorial-Guinea og Argentina. Størst vekst har Nigeria, Kina og USA.

Statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energiderpartementet medgir at Norge er over toppen, og at det nå handler om å gjøre fallet så svakt som mulig.

– Det vil vi gjøre ved å få mest mulig olje ut av eksisterende felt, lete mer i åpnede områder for petroleumsvirksomhet og åpne nye områder for petroleumsvirksomhet, sier han til Dagens Næringsliv.

West Phoenix

Boreriggen West Phoenix har gjort gassfunn i Barentshavet.

Foto: Niclas Eliasson/Seadrill

Statoil har samme fokus.

– Vi arbeider med å få mest mulig ut fra hvert oljefelt og leter i åpnede områder. Vi har også stort fokus på å få åpnet nye områder, sier Skauby.

Etter at BP la fram sin rapport, ble det torsdag offentliggjort et funn av gass på Norvarg-prospektet nord for Hammerfest.

Rekordforbruk

Thina Saltvedt, råvareanalytiker i Nordea

Oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Saltvedt.

Foto: Johan B. Sættem

Oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Saltvedt, er heller ikke overrasket over tallet, og mener som Statoil at Norge vil produsere olje i lang tid ut over de 8,5 årene som BP omtaler.

– Men det sier noe om at vi ikke har uendelige reserver, og det er en indikasjon på at produksjonen faller raskt, sier hun til NRK.no.

Saltvedt reagerer mer på økningen i energiforbruket. I 2010 konsumerte verdens innbyggere energi tilsvarende 12.000 millioner tonn oljeekvivalenter. Det er en økning på 5,6 prosent fra året før.

– Veksten viser at behovet for energi vil øke sterkt fremover, sier hun og legger til at hun er glad for at oljeprisen er såpass høy som den er for tiden, og mener det hjelper på for letelysten for oljeselskapene.

På verdensbasis anslår BP at dagens oljereserver vil holde i 46 år til, mens gasslagrene vil rekke i omtrent 60 år.

Forbruket av energi fordeler seg slik: Olje (33 prosent), kull (30 prosent), naturgass (24 prosent), vannkraft (6 prosent), kjernekraft (5 prosent) og fornybar energi forøvrig (1 prosent).