Hopp til innhold

Slaget om Lofoten utsettes til 2013

Regjeringen får støtte av KrF og Venstre om å utsette en konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen. Oljemotstanderne takker for støtten og øyner håp om et varig olje-nei.

Folkeaksjonen rigger til. Ca 40 mennesker var med på aksjonen

PROTESTER: I dag protesterte rundt 40 oljemotstandere utenfor Stortinget. Området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er i forvaltingsplanen definert som sårbare og verdifulle områder med sine store og konsentrerte forekomster av fisk, fugl og natur. - Sats heller på fornybare ressurser, mener Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Nå blir det to nye år med innhenting av enda mer kunnskap.

Stortinget behandlet onsdag den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, men kompromisset internt i regjeringen tidligere på våren har fjernet det politiske sprengstoffet i saken.

Kunnskapsinnhentingen skal pågå fram til valget i 2013, da konsekvensutredning, med påfølgende åpning for petroleumsvirksomhet, kommer tilbake med full tyngde.

Delte ut ros

Erik Solheim

FORNØYD: Miljøvernminister Erik Solheim delte ut ros til sine motstandere for kompromisset mellom fem partier.

Foto: Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) roste under debatten det kompromisset som er inngått mellom de tre regjeringspartiene og KrF/Venstre.

– Fem partier er gått sammen om et nasjonalt kompromiss mellom vekst og vern, sa Solheim. Han mener at Høyres og Frps hardkjør må gjøre det svært vanskelig for KrF og V å gå med i et eventuelt regjeringssamarbeid med den blå blokken i 2013.

Høyre og Frp står alene om å ville starte en konsekvensutredning av helårlig petroleumsvirksomhet for områdene Nordland VII, Troms II og de uåpnede dele av Nordland IV, V og VI.

Utsettelse av olje-avgjørelse

FIKK SKILT: Trine Skri Grande (V), Snorra Valen (SV), Marianne Marthinsen (AP) og Erling Sunde (SP) mottar fareskilt fra Folkeaksjonen. Også Line Henriette (KrF), Erik Solheim (SV) og en representant fra FrP var tilstede.

Foto: Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

– Det Solheim skryter av å ha fått til, er en nasjonal utsettelse, ikke et nasjonalt kompromiss, framholdt Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup. Han mener at en rekke Ap-politikere fra Nord-Norge egentlig vil komme i gang så snart som mulig, men at de holdes tilbake av SV og Sp.

SV betaler

KrFs Kjell Ingolf Ropstad sa at han gjerne tar imot ros fra miljøvernministeren, men la til at han ved nærmere lesning av innstillingen fra energi- og miljøkomiteen er kommet til at SV har betalt mye for å få Ap til å utsette konsekvensutredning i to år.

– En rekke områder som grenser opp til dem det har stått sterkest strid om, blir nå åpnet for virksomhet. SV har betalt en høy pris, sa Ropstad.

Høyres Siri Meling sa at regjeringen, ved å skyve konsekvensutredning foran seg, unnlater å ta grep som vil sikre leveranser av olje og gass i 2018–2020.

Lederen av næringskomiteen, Aps Terje Aasland, er svært fornøyd og betegner forvaltningsplanen som «en melding med muligheter». Aps energi- og miljøpolitiske talskvinne, Eirin Sund, sier det er snakk om en aktivitetsplan for reiseliv, fiskeri, havbruk og petroleumsvirksomhet.

Ingen stor overasskelse

Gaute Wahl

GLAD FOR STØTTE: Gaute Wahl, leder for Folkeaksjonen mot et oljefritt Lofoten, sier han er glad Venstre og KrF ikke vil sitte i en regjering som støtter en konsekvensutredning.

Foto: Anita Nour Borkamo / NRK

Leder for Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Gaute Wahl, sier avgjørelsen i dag var som ventet.

– Men det er veldig positivt at både KrF og Venstre klargjorde at de ikke vil sitte i en regjering som vil åpne for konsekvensutredning i disse områdene, sier Wahl.

Han sier videre at det gir håp for en oljefri framtid i Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå ønsker han kunnskapsinnhentingen velkommen.

– Da vil vi få vite hvilke konsekvenser oljeutvinning i disse områdene vil få. Vi får også kunnskap om hvordan vi kan satse videre og utvikle innen fiskerinæringen.

Disse blokkene åpnes for petroleumsvirksomhet

Her vises oljeblokkene som i mars i år ble åpnet for petroleumsvirksomhet (grønn) og hvilke som foreløpig er stengt (rød).

Foto: Grafikk Dan Henrik Klausen