Hopp til innhold

Norges svar på Kuwait

Vedvarende høye oljepriser får oss til å likne mer på arabiske oljestater.

Velstandsserie

Olje og velstand preger Stavanger. Byen topper de fleste statistikker som viser velstandsutvikling i AS Norge.

Foto: Ståle Frafjord

Økte lønnsforskjeller, økt arbeidsinnvandring, skyhøye boligpriser og mer luksus og egenpleie kjennetegner velstandsutviklingen i Norge. Det viser tall NRK har hentet fra statistikkbanken hos Statistisk Sentralbyrå

I oljeregionen Stavanger er endringene mer synlige enn i resten av landet. Behovet for arbeidsinnvandrere er stort, boligprisene er de høyeste i landet, formuene øker mest og det samme gjør inntektsforskjellene.

Kjøper tjenester

Hallvard Ween

Regiondirektør Hallvard Ween mener vi i dag kjøper tjenester vi før bare drømte om.

Foto: Helge Hundeide / NRK

Et trekk i utviklingen er at stadig flere av oss betaler for å få utført arbeid man før gjorde selv i hjem, hage og på fritiden.

-Vi kjøper i dag tjenester vi før bare drømte om. Det dreier seg om tjenester i hjemmet og tjenester i oppbygging av hjemmet. Det som kalles for privat tjnenesteyting er det området som vokser sterkest, sier regiondirektør i NHO i Rogaland, Hallvard Ween.

Petromania

Simen Sætre

Simen Sætre mener Rogaland er i ferd med å skille seg fra resten av Norge.

Foto: Marte Garmann Johnsen

Forfatter og journalist Simen Sætre ga i fjor ut boken "Petromania" basert på sine reiser til en rekke såkalte oljestater ute i verden. I boken viser han hvordan oljeøkonomien forandrer statene - endringer innbyggerne selv har vanskelig å få øye på.

Han mener Norge og Rogaland spesielt har klare fellestrekk med utviklingen i klassiske oljestater som Kuwait og Oman.

-Måten det kan forklares på er at valutaen øker i verdi i en ekspansiv oljeøkonomi. Det gjør det ekstra attraktivt for arbeidsinnvandrere å komme hit. Samtidig får nordmenn mye bedre råd og ser etter hvert verdien i å kjøpe seg fri fra tjenester, sier Sætre.

Konsekvensene

Flyfoto Stavanger

Boligprisene øker mest i Stavanger-regionen. Det gjør også arbeidsinnvandring, lønnsinntekt og lønnsforskjeller.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

NRK vil de nærmeste dagene se på konsekvensene av den sterke veksten og velstandsutviklingen som følge av høye oljepriser over lang tid. Rogaland peker seg klart ut.
Gjennom de siste ti årene har arbeidsinnvandringen økt, oljeprisene er rekordhøye og arbeidsledigheten lav. Konsekvensene begynner å bli synlige. Alt øker mest i Rogaland; Inntektene, boligprisene, antall rike, omsetning i ulike næringer, endringer i forbruk, kjøp av tjenester – og sosiale forskjeller.

Guds lykke

-Det er en guds lykke at vi har olje og gass, sier mangeårig leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Jostein Soland.

-Situasjonen i verden er slik at man bruker to fat olje for hvert man finner og hvor prisen man får ikke kan forventes å falle med mindre det skjer noe helt uforutsett. Det kan jeg ikke se særlig muligheter for, sier Soland.

Går raskt

Jostein Soland

-Det å jobbe i stat og kommune kommer til å bli litt av en utfordring fremover, mener leder for Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Foto: NRK

Endringene skjer fort. Det viser tall NRK har hentet inn både fra lønns- og inntektsstatistikker, boligutvikling, ulike næringer og forskning. I et fylke hvor store deler av næringslivet direkte eller indirekte er berørt av verdens behov for olje og gass, vil konsekvensene prege samfunnet både på godt og vondt.

-Regionen har i dag boligpriser som innebærer at vi ikke har råd til å sluse våre egne barn inn i dette markedet eller å ta i mot vanlige arbeidstakere. Er det en verdi og en styrke? Selvfølgelig ikke. Det er en svakhet, sier Soland.

Forsterke seg

Oljeserie

Oljebyen Stavanger var en gang misjonsbyen og har landets høyeste inntekter.

Foto: Ståle frafjord

Utviklingen på boligmarkedet er det mest synlige trekket på en utvikling hvor stadig flere tjener mer og bruker mer. Men langt fra det eneste, viser tall NRK har innhentet. Denne utviklingen kommer til å fortsette og forsterke seg, tror Soland.

-Det er olje- og energisektoren som høster. Det smitter, men ikke i sektoren offentlig ansatte. Det å jobbe i kommune og stat blir litt av en utfordring fremover, mener Soland.

Gir avstand

Han tror trykket på Stavanger-regionen spesielt vil bli enda sterkere i årene som kommer.
-Man vil jo etter hvert se forskjell på dem som bruker penger på gartnere, anleggsarkitekter og vaskehjelper. Noen har råd til det, andre har ikke. Det vil også gi den avstanden som hele det norske samfunnet egentlig har gått inn for å motvirke, sier Soland.