NRK Meny
Normal

Lekkasjer fra statsbudsjettet

Regjeringen tar fra de rike og gir til de fattige på neste års statsbudsjett. HER ER LEKKASJENE.

Kristin Halvorsen på vei til jobb

En hemmelighetsfull Kristin Halvorsen på vei til jobb i morges. Men allerede nå lekker det fra statsbudsjettet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Innslagspunktet for formueskatten og fribeløpet for arveavgiften øker til 470.000 kroner i statsbudsjettet som blir lagt frem klokken 10 i dag.

Det betyr at 110.000 færre nordmenn nå må betale formueskatt, samtidig som staten øker inntektene med 1,2 milliarder ved at de rikeste må betale mer.

Samtidig mister de inntekter for 1,4 milliarder kroner ved at fribeløpet for arveavgiften øker fra 250.000 til 470.000 kroner.

Regjeringen setter også av en drøy milliard til fattigdomstiltak.

NRK har fått tilgang til noen av tallene i neste års statsbudsjett. Her er de første lekkasjene.

 • Det settes av 1,25 milliarder kroner til fattigdomstiltak gjennom økte minstepensjoner, utvidet bostøtteordning og tiltak for arbeidsledige.
 • Til bistand er det satt av 26,2 milliarder kroner - noe som oppfyller kravet om 1 prosent av BNP. Tre milliarder settes av til klima og skogsatsning i utviklingsland.
 • Det legges opp til full barnehagedekning innen utgangen av 2008. Maksprisen på barnehageplass blir uendret neste år.
 • Forskning og utvikling får bevilgninger på rundt 19,7 milliarder kroner, en økning på 1,6 milliarder.
 • Kommunene får 8,4 milliarder mer å rutte med neste år. Det er 2,4 milliarder mer enn i kommuneproposisjonen fra i vår. Dette kompenserer for kommunenes økte utgifter i forhold til blant annet økte lønnskostnader.
 • Regjeringen vil bruke 3,2 milliarder kroner mer på samferdsel i 2009. 1,6 milliarder skal brukes til vei, mens jernbanen får 1,3 milliarder.
 • Pappapermisjonen øker slik at den nå blir på 10 uker mot dagens seks. To uker er nye uker som tilføres totalt, mens to uker tas fra den felles permisjonstiden.
 • Det blir billigere å kjøpe bil som slipper ut lite CO2. Avgiften blir redusert med mellom 3 og nesten 11.000 kroner på neste års statsbudsjett. Samtidig økes avgiftene for biler som slipper ut mye CO2. En Volkswagen Golf får for eksempel kuttet avgiften med 3.500 kroner.
 • Sykehusene får 6,5 milliarder mer neste år. 600 millioner kroner går til å rette opp skjevfordelingen mellom helseforetakene.
 • Pensjonsreformen utsettes til 2011.
 • Kommuneøkonomien bedres og de frie inntektene økes til 4,7 milliarder kroner.
 • Snusprisen øker med 10%
 • Årsavgiften på motorsykler settes ned

Regjeringen vil totalt bruke 92 milliarder oljekroner i neste års statsbudsjett og følger dermed handlingsregelen på 4 prosent. Det er en økning på 14 milliarder fra årets budsjett.

De samlede inntektene anslås til 1206 milliarder kroner og utgiftene til 848 milliarder. Det beregnede overskuddet er ventet å bli på 446 milliarder kroner.

Det regnes med en vekst i BNP på 2 prosent neste år. Veksten for 2008 anslås til 3%.

Tidligere har regjeringen lettet på sløret i disse sakene:

LES: Jernbane blir budsjettvinner

LES: Regjeringen vil sette ned arveavgiften

LES: Lover ekstra milliarder til vei

LES: 15 milliarder ekstra til skolene

LES: Politihøyskolen får 552 studenter

LES: Dobler innsatsen mot trafikkulykker