Normal

– Det er brann i skogen, og den sprer seg veldig fort

Situasjonen i Europa har spredd seg som en skogbrann, sier norske sjeføkonomer. Nå truer gjeldskrisen Frankrike.

Finanskrise

Onsdag steg rentene kraftig i Spania, Italia og Frankrike.

Foto: Michael Probst / Ap

Renten på franske statsobligasjoner steg onsdag til det høyeste nivået noen gang målt mot tyske statsobligasjoner.

Det betyr at Frankrike må betale langt mer enn Tyskland for å låne penger, nesten to prosent mer i rente, til tross for at de to landenes økonomier ifølge kredittvurderingsbyråene er like solide.

Onsdag steg rentene kraftig også i Spania og Italia, i tillegg til Frankrike.

– Steget kraftig

Det internasjonale finansmarkedet har dermed begynt å tvile på om Frankrike er i stand til å betjene gjelden sin. Harald Magnus Andreassen i First Securities hadde ikke ventet at markedet ville miste tålmodigheten med Frankrike så raskt.

– I løpet av de siste dagene har markedet blitt bekymret for at heller ikke Frankrike er i stand til å betale tilbake statsgjelden, og rentene på statsobligasjonene som Frankrike har utstedt har steget kraftig, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities til NRK.no.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no / First Securities Foto

En av grunnene til skepsisen til landet er at franske banker er blant dem som sitter på mest av den italienske gjelden på 1800 milliarder euro.

Andreassen sier at det er fellestrekk mellom Spania, Italia og Frankrike: For stort underskudd i budsjettet, høy gjeld, og lav konkurranseevne. Andreassen sammenlikner utviklingen med en skogbrann.

– Når det blir brann ett sted i skogen, og det kommer det et vindpust, vil brannen spre seg til en annen del av skogen veldig fort. Det er det som nå skjer, sier Andreassen.

Kan bli mer alvorlig enn i Hellas

Mens naboene kunne ta hånd om Hellas' gjeld ved å slette den uten å selv bli påført store tap, mener Andreassen at det er utenkelig at en gjeldsnedskriving i Frankrike kan håndteres uten å påvirke Europa.

– Det er mye mer alvorlig fordi i likhet med Italia og Spania, er Frankrike et stort land, sier Andreassen.

Utviklingen er et klart tegn på at investorer i økende grad tviler på at mange av eurosonens land skal klare å betale tilbake gjelden sin.

– Det er nesten utenkelig hvordan en gjeldsnedskriving i Frankrike, sammen med eventuelt Spania, Italia, Belgia og Østerrike som nå har kommet i skuddlinjen, skal kunne håndteres uten svært store skadeeffekter for europeisk økonomi, fortsetter han.

Påvirker Norge

Øystein Dørum

Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Samtidig som Europa sliter med å skaffe seg langsiktig finansiering for sine utlån, ser man at lånekostnadene for norske banker har steget.

– Det vil også påvirke norske renter. Mange norske bedrifter og noen husholdninger blir bekymret når de ser det går galt andre steder. Vi vet det pleier å påvirke her hjemme også, sier Andreassen.

Frankrike og Tyskland er fortsatt uenige om hvordan Den europeiske sentralbanken (ECB) skal løse gjeldskrisen. Onsdag gikk Frankrike på nytt ut med en anmodning om en sterkere rolle for ECB.

– På et tidspunkt kan Tyskland være tvunget til å gi opp denne motstanden, slik at europeiske, britiske, amerikanske, og andre sentralbanker kan kjøpe statsobligasjoner for å holde de langsiktige rentene nede, sier Andreassen.

Sjeføkonom i DNB NOR Øystein Dørum er mest bekymret for Italias situasjon akkurat nå. Han sier at hvis Frankrike ikke klarer å betale sin statsgjeld, så ryker en del av bærebjelkene til Italia.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea.

Foto: Knut Falch / Scanpix

– Frankrike har mer enn nok med å holde seg selv flytende, sier Dørum til NRK.no.

– Vanskelig å fjerne mistilliten

Rentene på Italienske statslån har den siste uken steget til nivåer langt over 7 prosent på 10-års-lån, et nivå som er alt for høyt til at landet kan leve med det.

Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea, sier Italia har mange utfordringer. Han mener at landets nye regjering må beherske den vanskelige øvelsen mellom budsjettkutt og innstramminger for å gjenvinne tilliten i finansmarkedene.

– At det nå er uro i Frankrike og Italia er svært alvorlig. Italia har en stor jobb å gjøre, og mange er usikre på de nye politikerne. Man må få tillit til at politikerne i eget land gjennomfører reformer, og holder disiplin videre framover, sier Juel til NRK.no.

– Det er vanskelig å stoppe dette, når mistilliten først har kommet, fortsetter Juel.

Juel på sin side sammenlikner utviklingen i eurosonen med en flom.

– Man kan sammenlikne utviklingen med vårflom som blir sterkere, og river det ene huset med seg, etter det andre. Nå har flommen kommet til de store byene, og man ser at fragmentene er i ferd med å rives bort av vannmassene.