NRK Meny
Normal

Fornybar vinner

Satsingen på fornybar energi blir nesten doblet i statsbudsjettet som presenteres i morgen.

Vindmøller til havs
Foto: MICHAEL KOOREN / REUTERS

Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) vil særlig satse på biovarme.

- Enova får en økt bevilgning på 650 millioner kroner, som er nesten en dobling av det de har i dag. Det betyr at vi vil få det store gjennombruddet på fornybar satsing og energisparing til neste år, sier Haga til NRK.

- Et løft

Eli Arnstad, direktør i Enova, er enig at dette er et løft for den fornybare energien.

- Vi merker allerede i år at dette er et marked der det er veldig mange prosjekter som kommer frem over hele landet, og ikke minst på litt mindre varmesentraler, som fyres på bioenergi, finnes det store potensialer, sier Arnstad.

Vind- og bølgekraft

Det er nettopp varmeproduksjon av fornybare ressurser Haga mener raskt vil ha en effekt på miljøet, men hun mener også at det med morgendagens budsjett blir mer rom for å satse på miljøvennlig strømproduksjon.

- Det vil også være vindkraft, og det vil være penger som går til for eksempel bølgekraftverk, sier Haga.

- Ingen kursendring

Bård Lahn, leder i Natur og Ungdom

Bård Lahn er ikke imponert.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Miljøbevegelsen lar seg imidlertid ikke imponere av Hagas satsing.

- Dessverre er dette penger som i allerede i stor grad har visst om, det er bare 200 millioner som er friske penger, så dette er ingen kursendring fra Åslaug Haga, sier nestleder i Bellona, Marius Holm.

Skal man få i gang ny produksjon av vindkraft, nytter det ikke bare å fylle på kassa i Enova, mener lederen i Natur og Ungdom. I dag betaler Enova bare 8 øre per produsert kilowattime vindkraft, langt under det svenske vindkraftprodusenter får.

- Grunnfondet bør minst dobles, og så må man øke støttesatsene for vindkraft, biokraft og de forskjellige fornybare energikildene så mye at man faktisk får en utbygging, for i dag skjer ikke den utbyggingen som regjeringen sier at den ønsker, sier leder i Natur og Ungdom