Frp vil bruke mer oljepenger

Partiets alternative budsjettforslag er lagt fram.

Siv Jensen

Frp-formann Siv Jensen sier at det alternative budsjettforslaget partiet la fram i dag primært er partiets forslag. Det er ikke et dokument som er lagt opp for å få til et samarbeid med de andre borgerlige partiene.

Vil kutte offentlige inntekter

Frp omdisponerer 40 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag på rundt 740 milliarder kroner.

Partiet vil bruke 7,5 milliarder kroner mer av oljepengene enn det regjeringen har foreslått. Partiet vil overføre 329 milliarder kroner til oljefondet mot regjeringens 344 milliarder.

Frp foreslår bertydelige reduksjoner i skatter og avgifter. Partiet går i realiteten imot samtlige av de skatte- og avgiftsskjerpelser som regjeringen har foreslått. Partiet foreslår også lettelser i bilrelaterte avgifter og kutt i dokumentavgift, arveavgift, statlige gebyrer og toll på varer fra u-land. Frp vil redusere offentlige inntekter med 22.2 milliarder kroner.

Vil styrke forsvaret

Frp vil gi minstepensjonistene et løft ved å øke minstepensjonen for alderspensjonister, uføre- og etterlattepensjonister med 13 000 kr. Partiet vil også redusere avkortningen av pensjon mot arbeidsinntekt for pensjonister over 67 år.

Partiet vil styrke sykehusenens økonomi med 1,7 milliarder kroner og 500 millioner til investeringer, og partiet vil ikke øke egenandelstak 1 men heller redusere det til 1500 kr.

Forsvarsbudsjettet styrkes også med to milliarder kroner. Partiet vil bruke mer penger enn regjeringen til veibygging. Drift av politiet økes med 400 millioner kroner.

Frp mener også at av overføringene til kommunene skal 400 millioner kroner øremerkes til grunnskolen og 200 millioner til videregående skoler. Partiet vil også øke tilskuddene til universiteter og høgskoler.

Frp vil ha kutt i offentlig sektor, bistand og landbruksoverføringer med netto 14,8 milliarder kroner. Partiet har ikke oversikt over hva kuttet i offentlig sektor betyr for arbeidsplassene i den sektoren. Frp