Hopp til innhold

Bruker 16 milliarder mindre enn handlingsregelen

Regjeringen bruker 16 milliarder færre oljekroner enn det handlingsregelen tilsier. Her er endringene i revidert nasjonalbudsjett.

Sigbjørn Johnsen
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Bruken av oljepenger i revidert nasjonalbudsjett er 6 milliarder kroner mindre enn det regjeringen la opp til i fjor høst.

Statsbudsjettet la til grunn en oljepengebruk på 2,4 milliarder kroner mindre enn 4-prosentbanen.

Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett opp til en en bruk av oljeinntekter på 116,2 milliarder kroner i 2012.

På forhånd var det ventet at revidert budsjett ville innebære et kraftig kutt i oljepengebruken i forhold til 4-prosentbanen.

Nå viser fasiten at regjeringen legger opp til en bruk av oljepenger som tilsvarer 3,5 prosent av Oljefondets størrelse ved inngangen til 2012.

Økt skatteinngang og lavere utgifter til folketrygden

Årsaken til at regjeringen har funnet rom for å kutte i forhold til handlingsregelen er blant annet at både skatteinngangen og oljeprisen er vesentlig høyere enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2012. Samtidig er utgiftene i folketrygden justert noe ned.

Statsbudsjettets utgifter anslås å øke med 3,1 prosent i 2012 reelt, tilsvarende 26,5 milliarder kroner for inneværende år.

LES OGSÅ: Kriserammet industri får mer penger

LES OGSÅ: Oppryddingen i regjeringskvartalet blir dobbelt så dyr som antatt

Slutt på vanlig skattekort

I revidert budsjett foreslår regjeringen en ny ordning for digital innrapportering av opplysninger om arbeidstakernes ansettelses- og inntektsforhold.

Ordningen er kalt EDAG - Elektronisk dialog med arbeidsgiver. Formålet er forenkling og å begrense dobbeltarbeid.

Regjeringen foreslår at det bevilges 37 millioner kroner til ordningen til prosjektet.

Kjøper Hercules-fly for 720 millioner

Regjeringen legger opp til å kjøpe Herculesfly for 720 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Bevilgningen kommer som en følge av flyulykken ved Kebnekaise i Nord-Sverige.

LES OGSÅ: Regjeringen gir 50 millioner til brystrekonstruksjon

LES OGSÅ: Ordfører takket og bukket for krisemillioner fra staten

Nytt nødnett utsettes med 2 år

Byggingen av nytt nødnett utsettes med to år. Planlagt ferdigstillelse av nødnett trinn 2 er nå 2015.

Forlenget utbyggingstid betyr at utgiftene neste år blir lavere enn det som tidligere har vært lagt til grunn.

Regjeringen vil derfor bruke 1,3 milliarder kroner mindre enn planlagt på dette i år.

LES OGSÅ: Foreslår 320 millionar til sikring etter ekstremvêr

Mongstad enda dyrere

Co2-renseanlegget på Mongstad blir nok en gang dyrere enn budsjettert. Regjeringen må bevilge 219 millioner kroner mer i revidert budsjett i dag.

Dette skyldes delvis at investeringskostnaden for senteret anslås å øke, og delvis en forskyvning av kostnader fra 2011 til 2012.

Økte utgifter til regjeringskvartalet

Det koster over dobbelt så mye å rydde opp og sikre regjeringskvartalet etter terrorangrepet enn det regjeringen først antok.

I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen øke bevilgningen til oppryddingen med 770 millioner kroner.

LES OGSÅ: Oppryddingen i regjeringskvartalet blir dobbelt så dyr som antatt

Inntil 54 milliarder til IMF

Det internasjonale valutafondet (IMF) kan låne inntil 54 milliarder kroner av Norges Bank, sier regjeringen i revidert budsjett, ifølge NTB

Norges bidrag ble kjent tidligere i år, men beløpet blir først bekreftet i det reviderte budsjettet regjeringen la fram tirsdag.

Johnsen tilbød summen til IMF-direktør Christine Lagarde allerede i desember i fjor, men med forutsetning om at lånet inngår i en større internasjonal innsats. Den forutsetningen er nå oppfylt, mener Finansdepartementet.