- Flere nordmenn kan få problemer

Økt arbeidsløshet kan gi flere nordmenn gjeldsproblemer i tiden fremover, varsler Kredittilsynet i en fersk rapport. Samtidig må norske banker regne med økte tap på lån.

Bjørn Skogstad Aamo
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Rentenedsettelsene har imidlertid redusert sårbarheten for de fleste husholdningene, sa Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo da rapporten Tilstanden i finansmarkedet 2008 ble lagt fram i dag.

Det er i første rekke på næringslån bankene må regne med økte tap i nærmeste fremtid.

Kredittilsynet mener Norge fortsatt kan unngå en bankkrise, men at det ikke kan utelukkes at enkelte banker vil få problemer i 2009 eller 2010.

LES: -Bankpakken vil gi raske resultater

LES: - Lav rente kan hindre boligkrakk

Forsikring og pensjon

Forsikringsselskapene og pensjonskassene er også påvirket av finanskrisen og hadde i 2008 svake resultater.

- Fortsatt svak utvikling i aksje- og eiendomsmarkeder og lavt rentenivå vil stille store krav til livsforsikringsselskapene risikostyring, sa Aamo.

- Bruk Statens finansfond

Kredittilsynet oppfordrer bankene til å benytte Statens finansfond for å sikre grunnlaget for å dekke kredittbehovet for næringslivet og folk flest.

- Det er viktig å unngå en tilstramming av kredittilgangen som kan forsterke nedgangen i norsk økonomi og utsette bankene selv for økte tap. Bankene må samtidig sørge for en forsvarlig kredittvurdering, slik at det ikke blir større problemer senere, sa Aamo.

På tross av dystre utsikter vedgår tilsynet at banker og finansinstitusjoner i Norge så langt er mindre berørt av krisen enn institusjoner i mange andre land.

LES KREDITTILSYNETS RAPPORT HER