-Bankpakken vil gi raske resultater

- Norske banker vil merke bankpakkens positive ettervirkninger allerede i løpet av andre kvartal, sier Kredittilsynets leder.

Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Kredittilsynets leder, Bjørn Skogstad Aamo, regner med at bankene vil merke virkningene av Statens obligasjonsfond og Statens finansfond allerede i andre kvartal i år.

Se: Fordelt på to fond

Han regner med at rammene for de to fondsordningene vil bli klargjort og utdypa allerede i proposisjonen som skal gå i statsråd førstkommende mandag.

- Da vil bankene få en bedre oversit over hva ordningene betyr for dem, sier Skogstad Aamo.

Han bekrefeter at regjeringa har hatt nær kontakt med Norges Bank og Kredittilsynet under utforminga av den nye kredittpakken.

Les hovedtrekkene i pakken her: Gir 100 milliarder til bankene

Spleiselag

Nå ser Skogstad Aamo for seg at vi vil få et spleiselag der Statens obligasjonsfond vil delta sammen med andre i obligasjonsmarkedet, og på den måten bedre finansieringen for store bedrifter som sliter med å få finansiering fra utlandet. Dermed vil også presset på de norske bankene lette.

- Jeg tror de to hovedløsningene vil øke bankenes utlånsevne. I dag er det en del bedrifter som får nei på sine lånesøknader. Heretter vil flere få ja, sier Skogstad Aamo.

Han forteller at norske banker er i litt forskjellig situasjon og at det derfor er en fordel at regjeringen både valgte en løsning for obligasjonsmarkedet og en løsning som skal styrke kjernekapitalen i bankene.

Dele på tapene

Jeg oppfatter regjeringas forslag som at vanlig god bankpraksis skal legges til grunn også i framtida. Prosjekter skal fortsatt være levedyktig for å få lån, men bankenes muligheter for å gi lån blir større.

Om formen for tilføring av kjernekapital, sier Skogstad Aamo at han også oppfatter det som et spleiselag. Staten skal ta tap på linje med de eierne som allerede er inne, men samtidig er det ikke gratis penger bankene får tilført.

Staten skal dele på tapsbyrdene som kommer. Det er såpass urolige tider at ingen kan garantere for at det ikke blir tap. Derfor styrkes egenkapitalen i bankene og derfor engasjerer staten seg i obligasjonsmarkedet, men ikke noe av dette er gaver til bankene.

- Det er fornuftige tiltak for å lette situasjonen både for bankene og for næringslivet, sier Kredittilsynets direktør.