- Brorparten til klima

Bistanden øker med 1,5 milliarder kroner i statsbudsjettet. Den totale norske utviklingshjelpen er nå på 22,3 milliarder kroner.

Erik Solheim
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Satsningen på klima og miljø vil få brorparten av økningen, 480 millioner kroner.

En stor del av pengene blir satt av til internasjonale klimainitiativ, blant annet for ren energi og mot avskoging. Klimaforskning og næringslivssamarbeid blir også vektlagt.

Fredsbygging

306 millioner kroner skal brukes til fredsbygging, menneskerettigheter og humanitær bistand, for regjeringen vil gjerne opprettholde sine ambisjoner om å være en fredsnasjon.

– Gjennom vår støtte til blant annet FNs fredsbyggingsfond ønsker vi å bidra til at land som nylig har kommet seg ut av borgerkrig eller annen krise, raskt kan få hjelp til å komme i gang med gjenoppbyggingen av landet.

Dette er svært viktig for å stabilisere freden og for å legge til rette for nødvendig utvikling, sier utviklingsminister Erik Solheim

Mot korrupsjon

Støtten til kampen mot korrupsjon og for godt styresett økes med 22 millioner kroner i 2008.