- Aker har opptrådt korrekt

Revisjonsutvalget i Aker ASA frikjenner eget selskaps styre og administrasjon, og mener de har opptrådt korrekt i forbindelse med salget til Aker Solutions AS.

Finn Berg Jacobsen

Finn Berg Jacobsen er leder i revisjonsutvalget til Aker ASA.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Finn Berg Jacobsen i Aker ASAs revisjonsutvalg la i ettermiddag fram deres konklusjon rundt salget til Aker Solutions.

Les hele rapporten her (PDF-dokument)

De har gått gjennom prosessen rundt det omstridte salget av fem selskaper til delvis statseide Aker Solutions på nytt.

Ingen innsigelser fra revisjonsutvalget

Revisjonsutvalget har gjennomført en fornyet vurdering av prosessen. Rapporten er utarbeidet med assistanse fra advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co.

Berg Jacobsen har ingen innsigelser mot salget til Aker Solutions.

- Internt i Aker ASA har det vært en god prosess for verdivurdering av disse selskapene og et grunnlag for fornuftige forhandlinger har vært til stede, sier Berg Jacobsen.

Konklusjonen hans er at det ikke er noe behov for noen ny generalforsamling for å vurdere salgene på nytt.

- Sovet i timen

- Aker ASAs styre og administrasjon har opptrådt tilfredsstillende og ryddig, lyder konklusjonen fra Berg Jacobsen.

Han mener også at at ledelsen i Aker ASA vanskelig kunne oppfatte saken annerledes enn at statens og Wallenberg-familiens representanter i styret for Aker Holding ikke ønsket å motsette seg den løsningen som ble valgt.

NRKs økonomikommentator Steinar Mediaas mener at Røkke-systemet nå framstiller statens representant i Aker Holding, Berit Kjøll, som en person som har sovet i timen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Video nsps_upload_2009_4_14_17_17_51_2958.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Se Mediaas' vurdering av saken

Revisjonsutvalgets konklusjon

Dette skriver Aker ASA sitt revisjonsutvalg i sin konklusjon, som ligger på Akers hjemmesider:

«Revisjonsutvalget i Aker ASA slår fast at selskapets styre og administrasjon har opptrådt korrekt i forbindelse med salg av eiendeler til Aker Solutions AS. Dette gjelder både prosessen for saksbehandling og selskapets egne vurderinger av eiendelenes verdi. Aker ASA har opptrådt i samsvar med aksjonæravtalen i Aker Holding, lovkrav og andre avtalefestede krav.»

Videre heter det:

«Revisjonsutvalget konstaterer at Aker ASA har gjennomført transaksjonene i samsvar med vurderinger foretatt av selskapets juridiske rådgivere. Vurderingene til Wikborg, Rein & Co var sammenfallende med de vurderinger kjøper hadde innhentet fra to ledende advokatfirmaer før beslutningene ble fattet.

Revisjonsutvalget registrerer at det pågår en løpende og omfattende verdivurderingsprosess av eiendelene i Aker ASA. Det gjøres systematiske interne verdivurderinger, og det var en uttalt forutsetning at transaksjonene ikke skulle gjennomføres med mindre Aker Solutions bekreftet det industrielle rasjonale for transaksjonene og at de fremforhandlede verdier ble bekreftet som fair i den fairness opinions som DnB NOR Markets skulle utføre.

Revisjonsutvalget har forståelse for at Aker ASA vanskelig kunne oppfatte behandlingen i Aker Holding AS-styret og dialogen med representanter for de øvrige eierne i Aker Holding AS på annet vis enn at de ikke ønsket å motsette seg gjennomføringen av transaksjonene.»