Hopp til innhold

Stortinget vedtok Palestina-kompromiss

Med bredt flertall har Stortinget stemt for et forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som åpner for å anerkjenne Palestina som egen stat. Kun representantene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti stemte imot.

Voteringen ble gjennomført ved manuell telling fordi det automatiske stemmesystemet i Stortinget streiket.

Til slutt ble stemmetallet 83 for og 15 mot. Det ble med andre ord ikke votert med full sal og alle 169 representanter til stede.

Voteringen ble i noen grad preget av høye tilrop fra de mange Palestina-aktivistene utenfor Stortinget. Mange hadde også tatt turen til publikumsgalleriet, men derfra kom ingen forstyrrelser.

Vedtaket er som følger:

«Stortinget ber regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.»

Ved tidligere anledninger har stortingsflertallet stilt en framforhandlet fredsavtale som betingelse for norsk anerkjennelse av Palestina. Dagens vedtak går lenger.

– Dette er et vedtak som betyr noe! Nå har vi et historisk vedtak om anerkjennelse av Palestina, sier Arbeiderpartiets Trine Lise Sundnes til NRK på vei ut av stortingssalen.

SV, Rødt, Venstre og MDG ville i utgangspunktet gå lenger, men et forslag om å be regjeringen forberede anerkjennelse av Palestina nå, fikk ikke tilstrekkelig flertall.

Når det opprinnelige forslaget falt, valgte partiene i stedet å stemme såkalt subsidiært for kompromissforslaget fra de to regjeringspartiene Ap og Sp.

– Jeg beklager at vi ikke fikk flertall for å anerkjenne Palestina som egen stat nå, men det er et steg i riktig retning at Stortinget slår fast at dette er noe vi ønsker prinsipielt. Dette hadde ikke kunnet skje uten den sterke folkelige mobiliseringen, sier saksordfører Ingrid Fiskaa fra SV til NRK.

I forkant av avstemmingen har det vært omfattende markeringer og demonstrasjoner utenfor Stortinget, ikke minst fra skolestreikende barn og unge. Det har også vært massiv pepring av mer eller mindre likelydende eposter fra Palestina-aktivister til de 169 stortingsrepresentantene.

Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde forklarer eget partis stemmegivning slik:

– Vedtaket i Stortinget er først og fremst symbolsk, men for Israel er det alvor. Israel blir i stadig større grad sviktet av land som burde stå sammen dem i kampen mot terror. Frp ønsker å vise solidaritet med Israel, og vi vil ikke anerkjenne Palestina før det foreligger en fredsavtale som begge parter vil slutte seg til.

Tiendeklassingene Ander Reyes og Vilmer Berg Samuelsen fra Jordal skole i Oslo var blant de mange som skolestreiket for Palestina i dag.
Foto: Mats Rønning / NRK

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no