Hopp til innhold

Riksrevisoren: Fare for sosial dumping i statlige anskaffelser

Riksrevisoren gir i sin årlige rapport sterk kritikk til to offentlige områder:

Statlige virksomheter etterlever ikke kravet om å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår ved kjøp av tjenester og bygg- og anleggsarbeider.

Helsedirektoratet avdekker ikke alvorlige feil og misbruk, og krever ikke tilbake feilutbetalinger av helserefusjoner.

Riksrevisoren beskriver fem andre ormråder som kritikkverdig:

Nav har i begrenset grad gjennomført etterkontroller av de koronarelaterte ytelsene.

Saksbehandlingstiden for klagesaker på skatteområdet er for lang og sikrer ikke i tilstrekkelig grad rettssikkerheten til de skattepliktige.

Skatteetaten har ikke i tilstrekkelig grad sikret at utenlandske selskapsaksjonærer trekkes korrekt kildeskatt.

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter ikke nedlagte gruver i samsvar med forurensingsloven.

Det er lite sporbarhet i prioriteringen av prosjekter til Nasjonal transportplan.

I tillegg får Forsvaret kritikk. I en ny undersøkelse slår Riksrevisjonen fast at Sjøforsvarets fregattvåpen fortsatt er mindre operativt enn forutsatt av Stortinget.

På den positive siden viser Riksrevisjonens gjennomgang at kvaliteten på statens regnskaper gjennomgående er god.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no