Hopp til innhold

Riksadvokaten: Økokrim-nestsjef kan behandle Huitfeldt-saken

Det blir assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli, som i det videre skal vurdere habilitetssaken til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Det fremgår av et brev, datert i går, fra riksadvokat Jørn Sigurd Maurud til Økokrim som NRK har fått tilgang til.

Økokrim-sjef Pål Lønseth erklærte seg allerede 31. august inhabil i saken til Huitfeldt. Av riksadvokatens brev fremgår det at Lønseths inhabilitet ikke gjør hele etaten Økokrim inhabil.

– Det vises til brev 4. september d.å. fra sjef Økokrim, Pål Kulø Lønseth, der han under henvisning til riksadvokatens muntlige beslutning 31. august d.å. orienterer om den videre behandling i Økokrim av spørsmålet om en mulig etterforsking mot utenriksminister Anniken Huitfeldt, heter det i brevet.

– Lønseth anser seg inhabil til å foreta en eventuell slik vurdering, og riksadvokaten har i nevnte beslutning kommet til at assisterende sjef Økokrim, Inge Svae-Grotli, skal forestå en eventuell behandling av saksforholdet, skriver riksadvokaten.

– Beslutningen bygger på at de omstendigheter som innebærer at Lønseth anser seg inhabil, etter riksadvokatens vurdering ikke er av en slik karakter at de er egnet til å så tvil om Svae-Grotlis uhildethet.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt
Foto: AP

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no