Hopp til innhold

Økologisk tilstand i norske fjellområder

Forskere har vurdert den økologiske tilstanden i fjellet i Norge til karakteren 0,68. Grensen for god tilstand er 0,6.

– Vi havner så vidt over grenseverdien for god økologisk tilstand, forteller Erik Framstad, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Nina har sammen med NMBU, NTNU og UiB gjennomført den første nasjonale vurderingen av økologisk tilstand for fjell. Vurderingen er basert på 19 indikatorer som sier noe om struktur, funksjoner og produktivitet i fjelløkosystemet.

Eksempler på noen av disse indikatorene er rein, smågnagere og areal av isbreer. Indikatorene vurderes på en skala mellom 0 og 1, hvor 1 er lite menneskepåvirket og 0 tilsvarer svært forringet økologisk tilstand.

Det er ifølge Nina særlig tre indikatorer som trekker tilstandsverdien ned: fjellrev, smågnagere og jerv.

Miljødirektoratet er fornøyd at tilstanden vurderes som god. Hva som skal være målet for hvor god tilstanden skal være i fjellet, er en politisk vurdering, skriver de i en pressemelding.

Rekord mye snø på fjellet.
Foto: Tor Erik Schrøder

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no