SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kristelege lag og org. i Sogn og Fjordane:

Den norske Sjømannsmisjon

Den norske Sjømannsmisjon vart skipa av presten J.C.H. Storjohann i 1864.

Publisert 23.01.2006 13:17.

Han hadde m.a. arbeidd som ”fiskeriprest” under vårsildfisket kring Kinn i Sunnfjord, og var sterkt påverka av teologiprofessor og og grunnleggjar av Lutherstiftelesen, Gisle Johnson, som hadde vore læraren hans på universitetet.
Den norske Sjømannsmisjon har status som Den norske kyrkja i utlandet, og kyrkjelydane står under tilsyn av biskopen i Bjørgvin. Sjømannsmisjonen (no Sjømannskirken) har kring 1300 aktive lag i heile landet (2005), og har hovudkontor i Bergen.
Sjømannsmisjonen opna dei første sjømannskyrkjene i Lieth og Antwerpen i 1865. Sjømannsmisjonen driv 45 stasjonar. Av desse er 24 tradisjonelle sjømannskyrkjer. Organisasjonen driv også presteteneste på vegner av Den norske kyrkja til utanlandstudentar og norske forretningfolk og hjelpearbeidarar i utlandet.
Sidan 1979 har Sjømannsmisjonen satsa sterkt på byggjing av kyrkjer for norske turistar i Syden, og har i 2005 sju sjømannskyrkjer i Spania og ei i Aten.
I 1982 starta Sjømannsmisjonen opp ei ambulerande presteteneste for norske oljeinstallasjonar i Nordsjøen.
I 2003 vart organisasjonsnamnet endra til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet.

Sjømannsforeningane står sterkt

Den norske Sjømannsmisjon står framleis svært sterkt i Sogn og Fjordane. - Særleg i kystbygdene, der ”sjømannsforeninga” med sine årlege basarar er eitt tav dei mest sentrale innslaga i bygdelivet. Sjølv om organisasjonen er sterkt knytt til Den norske kyrkja, og har utgangspunktet sitt i ”misjonen”, er det vanlege lagsarbeidet lite prega av dette, noko som også den folkelege nemninga ”sjømannsforening” ber bod om.
I 2004 hadde Sogn og Fjordane 49 lokallag som er organiserte i eigen krins, med sekretariatfunksjonar knytt til hovudkontoret i Bergen.MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no