SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Fiskerihistoria i Sogn og Fjordane:

Pigghåfiskernes Salslag

Det første pionérfisket etter pigghå vart starta ved Kristiansund på 1920-talet.

Publisert 22.01.2006 19:16. Oppdatert 19.12.2006 15:07.


Foto NRK
Dei første åra vart denne fisken berre levert til fiskemjølindustrien. Det var først då fiskarar og eksportørar frå Måløy engasjerte seg i pigghåfisket frå 1927 på Aktivneset vest for Stad at den vart eksportert som matfisk til Storbritannia og Mellom-Europa.

Ekspertar på pigghå

Måløyværingane vart etter kvart ekspertar på handtering av denne lett bedervelege haifisken, og alt på 1930-talet var pigghåfisket ein berebjelke under fiskeribyen Måløy, med ein eksport på fleire hundre tonn i året. I 1936 reiste Måløy-båten ”Valder” med brørne Alf, Fridtjof og Olav Vetvik på prøvefiske etter pigghå ved Shetland og kom tilbake med god fangst, og heilt fram til pigghåfisket tok slutt kring 1980 var bankane kring dei skotske øyane dei viktigaste fiskefelta for pigghåflåten.

Frå "VM" i pigghåskinning under Måløydagane i 1981. Foto: Fjordenes Tidende


Fekk ikkje einerett

I 1935 freista pigghåfiskararane i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal å få eineretten til førsteomsetning av all oppfiska pigghå ved å skipe Pigghårfiskernes Salslag. Dei ville såleis kopiere håbrandfiskarane sin suksess frå året før, då deira nyskipa Håbrandfiskernes Salslag fekk tildelt eineretten til all førstehandsomsetning av håbrand på Vestlandet. Men denne gongen ville ikkje Fiskeridirektøren gje løyve til eit slikt monopol, og Pigghåfiskernes Salslag vart lagt ned. I staden innførte Fiskeridirektøren eksportkvotar for å løyse dei akutte omsetningsproblema og prisfallet som pigghåfiskarane sleit med på denne tida.

Telavågbåtane

Etter krigen fekk folket i Televåg på Sotra ei spesiell hjelp frå Staten til å gjenreise det vesle fiskeværet som nazistane hadde brent og rasert i 1942: Regjeringa fekk bygd ein mengd 50-fots fiskeskøyter som dei gav til Televåg-folket vederlagsfritt. Men det krigsråka Televåg som hadde miste så mange menn i tyske konsentrasjonsleiarar, var ikkje budd på å kunne utnytte ei slik gåve fullt ut. Difor vart ein stor del av denne
fiskeflåten leigd ut og seinare kjøpt av måløyværingar og sett inn i pigghåfisket. Kjende pigghåbåtar som ”Kletten” og ”Steggsund” var såkalla ”Televågbåtar”.


MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no