SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Landbrukshistoria i Sogn og Fjordane:

Svineavl i Sogn og Fjordane

Dei første forsøka med ein målretta svineavl i Sogn og Fjordane vart gjort i 1864 då statskonsulent Johan Lindequist reiste til England og kjøpte inn nokre par av rasane Berkshiresvin og Prins-Albertsvin.

Publisert 20.01.2006 12:54. Oppdatert 27.02.2006 14:58.


Desse avlsdyra vart her i fylket sette i stasjon i Vik, Førde og Gloppen. Det viste seg etter kort tid at Prins-Albertsvina både vaks seint og var dårlege beitedyr. Difor kvitta ein seg med desse, og brukte ei tid Berkshiresvina til kryssing med dei lokale svinerasane.
I 1878 gjorde ein freistnad på kjøp av smågris frå Austlandet, men transporten vart for kostbar og komplisert i ei tid utan jernbane og bilar.

Avlsstasjonar

Det var først då Stortinget frå 1898 tok til å yte økonomisk støtte at det vart skipa avlsstasjonar, ein for norsk landsvin og ein med rasen yorkshire. I 1899 vart den første avlsstasjonen for yorkshiresvin starta hjå gardbrukar Hans I. Melheim i Olden. I 1905 kom den første avlsstasjonen for norsk landsvin hjå gardbrukar Lars Gjerde i Balestrand.
I 1927 kutta fylket ut tilskota til avlsstasjonane, som vart lagde ned.

I mellomkrigstida var det vanleg at landbruksskulane i fylket dreiv stort oppal og sal av smågris, og ved alle dei tre landbruksskulane vart det skipa avlsstasjonar for rasen landsvin.

Foto: Lise Åserud/Scanpix.

Spesialisering

Med omleggjinga av jordbruket på slutten av 1900-talet vart svinehaldet sterkt spesialisert. Det gamle mønsteret med 2-3 grisar og purke på kvar gard vart avløyst av store produksjonsanlegg som kan levere fleire hundre slaktegris årleg. Smågrisproduksjonen er også spesialisert.

Norsk Svineavlslag, Norsvin, vart skipa på Hamar i 1958 som interesseorganisasjon for svineprodusentar i Noreg. I 1997 hadde organisasjonen 3900 medlemmer. Norsvin tek seg av alt avlsarbeidet i landet, og har stor eksport av avlsmateriale til USA, Australia og Aust-Asia.

MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no