SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Aurland:

Lag og organisasjonar i Aurland

Her er nokre av laga og organisasjonane i Aurland tekne med.

Publisert 11.12.2003 15:55. Oppdatert 02.03.2007 11:53.

Aurland Ungdomslag

Skipa midt på 1880-talet, truleg i 1886 med lærar Lasse Bjordal som første formann, og med sokneprest Eilert Patrick Juell som ei bærande kraft gjennom dei første 30 åra.

Underdal Ungdomslag

vart skipa i 1906 og bygde ungdomshus i 1926. I samband med at bygda kravde vegutløysing i 1979 laga ungdomslaget revy som dei turnerte med i sognebygdene og Oslo.

Aurland Idrettslag

vart skipa i 1921. Det er også idrettslag i Flåm og Gudvangen.
Fotballaget i Flåm i 1923

Aurland Musikklag

vart skipa i 1928 etter opptak frå Aurland Ungdomslag, som kjøpte inn dei 10 første instrumenta. I 1945 vart Aurland Juniormusikklag skipa, og i 1953 eit gutemusikklag. Dette var forløparen til dagens skulemusikk. Musikklaget fekk også eit eige støttelag - "Musikkens venn" i 1952.
Aurland Musikklag i 1960

Skyttarlag i Aurland

I Aurland er det stor aktivitet i dei mange skyttarlaga.

Aurland Sogelag

Skipa i 1929, og fekk overta den gamle lensmannsstova på Onstad frå Aurlandsfallene AS og bygde der opp "Sivlesamlinga".

Fråhaldslag i Aurland

Aurland Fråhaldslag vart skipa i 1886.
Men alt på 1840-talet var det starta ei "måteholdsforening" i bygda.

Religiøst liv i Aurland

Aurland fekk tidleg kontakt med den religiøse rørsla kring Hans Nielsen Hauge.

Aurland Bondekvinnelag

Skipa i 1947. Laget har på det meste hatt kring 70 medlemer.

Aurland Husmorlag

Skipa i 1949. Laget har m.a. halde symjekurs for born, husstell- og handarbeidskurs, og drive besøks- og handelsteneste på sjuke- og aldersheimen.

Aurland Røde Kors

Skipa i 1952. Hjelpekorpset bygde eiga hytte i Kvammadalen på 1980-talet.

Flåm Samfunnshus

vart bygd i 1954. Mykje av arbeidet vart utført på dugnad av bygdefolket.

Aurland Husflidslag

Skipa i 1977, og har hatt kring 90 medlemmer.

Aurland Idretts- og Samfunnshus

vart bygd av Oslo Lysverker i 1979. Kommunen overtok bygget i 2000.

Aurland Bonde og Småbrukarlag

vart skipa i 1987.

MEIR OM AURLAND 
Aurland kommune

 
Historia i Aurland
Industri og næring i Aurland
Kjende personar i Aurland
Kommunehistoria i Aurland
Krigshistoria i Aurland
Kyrkjer i Aurland
Samferdsle i Aurland
Skular i Aurland
Verd å sjå i Aurland

 
Video frå Aurland
Lyd frå Aurland
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no