SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Luster:

Fruktpionérane i Fuhr

Hovudhuset på Fuhr-garden. (Foto: Ottar Starheim, NRK © 2003)
Hovudhuset på Fuhr-garden. (Foto: Ottar Starheim, NRK © 2003)
Dei første frukt- og bærtrea kom til Sogn alt i vikingtida: I ei vikinggrav på Ornes vart det funne godt bevarte krisebærsteinar då grava vart opna på 1800-talet. Kirsebæra må såleis ha vorte lagde i grava i tida 800-1000 e. Kr. Sjå: Kjærleikssoga om dottera på Ornes og Vetti-kongen.

Publisert 13.10.2003 11:11. Oppdatert 05.11.2003 13:16.
Frå Vik er det skriftlege kjelder om epledyrking frå 1201, då ein "aldinhagi" - dvs. eplehage - vert omtala. Sjå: Vik - pionérbygda for frukt i Sogn.

Planta frukttre

I 1664 vert det nemnt at folk i Kroken kunne kunsten å pode frukttre. Frå 1743 er det kjent at det vart dyrka både epler, plommer, kirsebær og stikkelsbær i Luster.
Bonden Jens Christensen Fuhr skal vere den første som planta ein større frukthage i Luster. Det var kring 1660.
Seinare kom Ola Sjurson Fuhr som bonde i Fuhr (garden også skriven som Får). Han planta kring 1770 ein stor frukthage, dyrka mykje frukt for sal. Ola Sjurson Fuhr avla årleg 100-150 tønner frukt og var truleg den største fruktdyrkaren i Sogn på den tid. I 1780 fekk han 10 riksdalar i premie for dyrking og fordi han hadde planta 171 frukttre. Det kjende Fuhr-eplet kjem frå garden til Ola Fuhr. Han starta også planteskule og leverte plantar vide ikring til fruktdyrkarar i Sogn.

Laga vin

Frå Fuhr kom også amtsgartnar Sjur M. Fuhr. Sonen hans var Mons Fuhr, som bygde opp Grimstad Gartneri og dreiv ein etter måten stor vinproduksjon. Det mest kjende merket til denne vinprodusenten var den vermout-liknande fruktvinen "Fuhr Fino".

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no