SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Småsoger frå Luster

"Fra Fortundalen" av I. C. Dahl 1842.

Publisert 02.10.2003 00:25. Oppdatert 12.05.2006 14:47.

Lensmannen blotta seg i gravøl

I gamle dagar kunne det rett som det var hende at også øvrigheita tedde seg "utagerande" når dei fekk for mykje god øl i kroppen.

Gavmild mann vart brokalaus

Per Andersson Marheim som levde på Indre Hafslo kring 1800, måtte ha vore ein uvanleg gåvmild mann: Ein gong han møtte ein fatig stakkar, fekk Per slik medynk med mannen at han drog av seg broka si og gav den til tiggaren! Sjølv kom Per heim att i garden brokalaus!

Brokabyte med angrefrist

Ei anna "broka-soge" skriv seg frå Flahamar: I 1753 var Hermund Fortun eit ærend til Flahamar. Her møtte han Per Johannsson, som hadde ei nyare brok på seg enn den Hermund sjølv bar. Karane vart samde om brokabyte mot at Hermund ytte 1 riksdalar i mellomlegg. Men då handelen var gjort, må Per ha angra seg, for med hjelp frå ein annan kar drog dei like godt broka av Hermund Fortun med makt og gav han den gamle att i staden. Kvar det vart av riksdalaren i mellomlegg som Hermund kom med ved det første brokebytet, fortel soga lite om!

Botsgang og åleskinn

I 1732 måtte Pål Bergeim frå Nes stå til rette for presten fordi han hadde "besovet" (hatt samleie) ei jente. For dette måtte han stå skrifte offentleg i kyrkja. For å mildne straffa og sleppe skamma i kyrkja, ville han blidgjere presten Juul, som visstnok hadde ål som livrett.
Men ikkje ein ål var å oppdrive i heile Luster då Pål trengde den som mest. I nauda fann han då nokre gamle åleskinn som han fyllte med sand. Denne "gåva" sende han til presten. Men då Pål skulle skrifte, hadde presten oppdaga pretta:
- "Du syndige Paal med den sandige Aal, du Pigernes Plager og Prestens Bedrager! messa presten ut over kyrkjelyden!

Til minne om evig kjærleik

I 1764 vart Karen Ludvigsdotter Nitter frå Solvorn mot sin vilje gift med sitt velståande syskenbarn Christen Larsson Nitter. Jenta hadde funne seg ein kjærast på Ytre Eikum; odelsguten Anders.
Men mor hennar, den myndige Øllegaard Klingenberg, ville det annleis: I Karen sitt tilfelle skulle ektemaken hentast frå stilling og stand, og ikkje frå Eikum! - Og slik vart det. Mora fekk viljen sin.
Men all sin dag mintest odelsguten på Ytre Eikum sin ungdoms kjærleik på ein spesiell måte: Kvart år så lenge han levde, sende han eit bastatog som helsing ut til si kjære Karen i Solvorn!

Hamna i feil seng

Det er ikkje alltid lett å finne inn att når ein må ut for veggen og slå lens i svarte natta! Det fekk ein kar frå Veitastrond røyne ein gong midt på 1800-talet då han og kona var bedne i julegilde på Øvrebø i Solvorn:
Etter mykje turing la det gjestande paret seg til å sove i høgsetebenken. Ut på natta måtte Veitastrond-mannen utfor veggen og slå lens. Men i gamletunet på Øvrebø sto husa den gongen tett. Dessutan såg dei prikkande like ut - i alle høve for veitastrendingen då han skulle innatt til kona. Det gjekk ikkje betre enn at han hamna i høgsetebenken i nabostova. Her sov han rusen ut til dagen etter - jamsides med ei framand kvinne!

Vekkjarklokka på Saude

Øvst i Fortun ligg garden Saude. Her budde det ein tusenkunstnar på 1800-talet som heitte Tomas Optun (f. 1830). Han kika på stjernene med langkikkert, og funderte også på korleis ein kunne laga evighetsmaskinar.
Sjølv fann han opp ei spesiell vekkjarklokke som vekte stor åtgaum: Frå stoveklokka ordna han med snorer og ein sekk fyllt med stein. Så ordna han eit sinnrikt system som stod i kontakt med ei kubjølle ute i fjøset. Når timen var der, fekk det underlege "urverket" kubjølla i fjøset til å ringje slik at budeia vakna. Dermed kunne ho ta mjølking og morgonstell - presis på timen.

Hola i Jutlaberget

Ovanfor gardane på Jordanger i Indre Hafslo ligg Jutlaberget. Her finst ei hole i berget der ein kan sleppe stein nedi utan å høyre at den når botnen. Ein gong vart ein hund sleppt ned i holet. Etter nokre dagar skal han ha kome utatt ved Røneid i Gaupne, men då seier segna at det ikkje fanst eitt hår att på kroppen på hunden.

Opprør mot legdordninga

På Hafslo og i Luster vart det nærmast gjort opprør mot den nye legdordninga. På eit møte i Hafslo i 1764 villle bøndene ha tilbake det gamle systemet med at fattige gjekk på tiggarferd i gardane.

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no