SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Luster:

Filminnspelingar i Luster

Klapparen på
Klapparen på "Sånt är livet" frå 1996. (Foto: NRK)

Gjest Baardsen

Nokre av dei mest kjende utandørsscenene til filmen om stortjuven "Gjest Baardsen" i 1936 vart tekne opp i Luster. Alfred Maurstad spela hovudrolla. Dei kjende bileta der Maurstad syng "Fjellsangen" (- Å kom, vil I høre en vise om Gjest...) vart tekne opp på Sognefjellet nokre kilometer ovanfor Turtagrø. Film-scenene frå "lensmannsgarden" med arresten vart tekne opp på den gamle lensmannsgarden Fuhr i Luster.

Publisert 22.09.2003 15:42. Oppdatert 17.11.2003 09:20.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Filmlplakaten til "Trollsyn" i 1994. (© Norsk filminstitutt)

Filmar om Jostedalsrypa

I Jostedalen har det vorte skote scener til to filmar som spelar på segna om Jostedalsrypa:

I 1967 for filmen "Dager av tusen år" av Anja Breien.

I 1993 vart det bygt opp ein komplett mellomaldergard i Krundalen som var nytta til innspelinga av filmen "Trollsyn". Denne "garden" vart etter opptaka rigga ned og seinare nytta til innspeling i Sel i Gudbrandsdalen for filmen om "Kristin Lavransdatter".

Reklamefilm

Eit filmteam på 80 personar spela inn deler av ein reklamefilm for Volvo i Jostedalen. Filmen kosta like mykje som ein norsk spelefilm - men vara berre i tretti sekund. Breheimsenteret var nytta som kulisse i filmen, og var "hytta" til dei som køyrde bilen i reklamefilmen.

Frå innspelinga av "Sånt är livet" på Lustrafjorden. (Foto: NRK)

Sånt är livet

Regissør Colin Nutley (som laga suksessen "Änglagård") og m.a. skodespelarane Sverre Anker Ousdal, Helena Bergström, Rolf Lassgård, Sven-Bertil Taube og Jakob Eklund spela inn scener til filmen "Sånt är livet" i Solvorn i 1996.

Pierce Brosnan kom aldri til Styggevatnet som James Bond.

James Bond - agent 007

Produsentane av James Bond-filmane vurderte ei tid å bruke Styggevatnet øvst i Jostedalen som opptaksstad til actionscenar i ein av filmane om den britiske agenten. Men planane vart ikkje noko av.

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no