SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Skular i Luster:

Internatskular og streik kring Veitastrondsvatnet

Veitastrond. (Foto: Torje Bjelllaas, NRK)
Veitastrond. (Foto: Torje Bjelllaas, NRK)
Kring Veitastrondsvatnet vart det bygt skulehus for tre krinsar: Ein for bygdene kring sørenden av vatnet - ein for bygdene på begge sider av nordenden, og ein for "flatbygda" nord for vatnet.

Publisert 27.06.2003 13:12. Oppdatert 18.11.2003 14:14.

Kjerringnes skule

dekte sørenden av vatnet og hadde skuleborn frå Yngsdalen med Hola, Kjerringnes og Viki. På grunn av problema med å krysse vatnet på utrygg is, måtte skulen på Kjerringnes i einskilde vintrar drivast som internatskule i lange bolkar. Lågt barnetal gjorde at skulen låg nede frå 1916 til 1918, men i 1930 fekk krinsen eige skulehus i Ospehola. Skulen vart sentralisert til Hafslo i 1956.

Skulen i Kvam

dekte bygdene kring nordenden av Veitastrondsvatnet - dvs. Kvam på austsida og Brengsnes på vestsida. Krinsen stilte krav om eige skulehus alt i 1882, men fekk ikkje huset opp før i 1914.

Skulestreik på Kvam skule

I 1952 var det skulestreik i protest mot dei dårlege sanitærtilhøva ved skulen. Det enda med at skulestyret truga kvart foreldrepar med ei bot på 500 kroner dersom dei ikkje sende ungane tilbake til den dårlege skulestova!

Kvam var i bruk som skule til 1961, då ungane vart overførte til Veitastrond skule på Heggestad.

Veitastrond-skule med tårn og kyrkjeklokke

Skulehuset på Heggestad i sjølve flatbygda Veitastrond vart bygt i 1884, og dekte grendene Nes, Heggestad og Neset lengst inne i dalen. Skulen hadde på denne tida kring 60 skulepliktige born. Frå 1909 fekk også veitastrendingane høve til å nytte skulehuset som kapell, sidan det var vanskeleg å nå fram til hovudkyrkja i Hafslo når snø og is stengde t.d. ved gravferder. Skulehuset fekk difor påbygt eit klokketårn. Eigen gravplass for bygda vart vigsla nokre år tidlegare - i 1891. Her måtte ein også i vanskelege vintrar vente med jordfestingsseremoni til våren kom, og presten kunne kome seg innover frå Hafslo.

Alt i 1919 stilte bygda krav om nytt skulehus, men det sto ikkje ferdig før i 1939. Skulen fekk tilbygg i 1986.

Undervisning på skulen i Veitastrond. (Foto: Arne Eithun, NRK)

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no