SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Leikanger:

Fornfunn i Leikanger

Rike fornfunn viser at bygda har vore busett frå steinalderen, og var tidleg ei av dei viktige jordbruksbygdene på Vestlandet. Både på Njøs, Henjum, Røysum, Husabø og Hamre er det gjort funn som viser at det budde hovdingar og storbønder i bygda i folkevandringstida og vikingtida.

Publisert 28.01.2003 14:46. Oppdatert 14.02.2003 15:16.

Kyrkjetufter på Njøs

- steinfallos og gravrøyser.

Jordbruket tidleg ute i midtre Sogn

På Henjum er det funne ei mengd gravrøyser og teikn på jordbruk.

Samband med Danmark for 1600 år sidan

På Røysum like ved Syril Stadion er det registrert 6 gravrøysar på opptil 12 meters tverrmål.

Smykker frå Irland

På garden Holen vart det i ei grav frå yngre jernalder funne ei ringspenne som stammar frå Irland. Her er også funne ei steinalderøks i svart stein.

Graver på Fosshagen

På garden Fosshagen låg det fleire gravrøyser, den største med over 20 meters tverrmål. Båtsaum viser at dette har vore ei båtgrav, og her vart det også funne eit sverd og ei krukke.

Bauta og graver på Nybø

På Nybø står ein fem meter høg bautastein. Då steinen vart flytta litt høgre opp i bakken i samband med vegbygging, fann ein ei ravperle. Like ved steinen vart det i 1941 funne fleire graver frå eldre jernalder som m.a. inneheldt delar av eit hestebissel.

Våpen på Halland

På Halland har ein funne to flintdolkar under ei steinhelle omlag 200 meter ovanfor gardstunet, og eit spyd frå eldre jernalder.

Spreidde funn

På Holum vest i bygda er det funne eit spyd frå yngre jernalder, og på Huke ei hellekiste med ei leirkrukke i.
På Grindestranda er det funne fleire gravrøyser med hellekister og våpen. Her er også funne ein flintdolk og ei steinklubbe.

Store gravrøyser

Nokre av dei største gravrøysene i Sogn finn vi på Grinde. Den største vert kalla "Ingridsurdi", måler 30 meter i tverrmål og er 3 meter høg. "Haugsurdi" er 12 meter i diameter og 2-3 meter høg, og den tredje er "Skipshaugurdi" som er 25 meter i diameter og 3 meter høg.

Gravhaugar for storfolk på Hamre

Hamre var ein av storgardane på Leikanger i gamal tid. Dei mange gravhaugane og -funna fortel at hovdingane her har vore velståande og hatt kontakt med utlandet.

Offergroper på Fossestølen

På stølen til garden Foss er det funne tre felt med mange offergroper. I det største feltet er det talt over 125 slike groper. Ein går ut frå at slike groper vart nytta til ulike ofringar i heidensk tid. Sjå også: Offersteinar i Leikanger.

Baldershagen på Husabø

På garden Husabø på Leikanger finn vi Baldershagen. Her vart det på 1990-talet avdekka ei mengd gravrøyser og bustadtufter, og gjort fleire rike funn som vitnar om at det har budd mektige folk på tufta heilt frå bronsealderen.

Baldersteinen - størst i landet

Baldersteinen er namnet på ein nær 7,8 meter høg bautastein på Husabø på Leikanger. Baldersteinen skal vere den høgste bautasteinen i Noreg.

Sjå også:
Kongsgard på Husabø


Hovudside:
· Den eldste historia i Leikanger


MEIR OM LEIKANGER 
Leikanger kommune

 
Aviser og media i Leikanger
Historia i Leikanger
Industri og næring i Leikanger
Kjende personar i Leikanger
Kommunehistoria i Leikanger
Krigshistoria i Leikanger
Kyrkjer i Leikanger
Samferdsle i Leikanger
Skular i Leikanger
Verd å sjå i Leikanger

 
Lyd frå Leikanger
Video frå Leikanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no