SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Førde kommune:

Sunnfjord museum

På Sunnfjord museum er det samla 39 gamle bygningar. (Foto: NRK)
På Sunnfjord museum er det samla 39 gamle bygningar. (Foto: NRK)
Sunnfjord museum vart skipa på den noverande festplassen) i Førde sentrum i 1926 etter initiativ frå Sunnfjord Sogelag (skipa 1910).

Publisert 21.05.2002 14:31. Oppdatert 22.05.2007 08:04.
Men området låg utsett til for flaum, og dei innsamla bygningane vart i 1951 flytta til husmannsplassen Movika ved Movatnet. Dei gamle bygningane på husmannsplassen vart innlemma i samlingane til muséet.

På 1980-talet fekk muséet brannsikkert lagerbygg med plass til utstillingar og kontorlokale. Ved sida av er det sett opp eit verkstadbygg for restaurering og reparasjonar.
Muséet har m.a. samla 39 gamle bygningar frå Sunnfjord.
Dei fleste er sette opp i friluftsmuséet ved Movatnet og på stølstunet som ligg litt unna dei andre bygga og som vart opna i 2006:

Stove frå Østenstad, Jølster, datering 1500-talet.
Bu frå Rørvik i Haukedalen, datering 1640.
Loft frå Myklebust i Jølster, dateringca. 1600–1745.
Kvern frå Kussli i Førde, datering ukjend.
Smie frå Kussli i Førde, datering ukjend.
Eldhus frå Viken i Gaular, datering ca. 1850.
Loftshus frå Viken i Gaular. datering ukjend/ca. 1850.
Loft frå Løset i Jølster, datering ca. 1640–1828.
Løe frå Leirgrovbakke i Jølster, datert ca. 1840.
Stall frå Viken i Gaular. datering ukjend.
Kufjøs frå Lunde i Gaular, datering ca. 1850.
Bu frå Sandnes i Jølster, datering ca. 1600.
Skulestove frå Guddal i Fjaler, datering 1891.
Husmannsstove, skykkje/do og løe/fjøs frå den opphavelege husmannsplassen i Movika, datering ca. 1863–1887.
Eldstove frå Espeset i Gaular, datering ca. 1850
Stove frå Huus i Jølster, datering ca. 1680.
Geitefjøs frå Kjøsnes i Jølster, datering ukjend.
Naust med løe frå Nes i Haukedalen, datering ukjend.
Løe frå Indrebø i Angedalen. datering ukjend/ca. 1880.
Stovehus frå Halbrend i Førde, datering ca. 1860.
Utløe frå Brenden i Jølster, datering ukjend.
Bualoft frå Søgnesand i Jølster, datering ca. 1630.
Sel frå Indrebø i Angedalen, datering 1942-1943.
Do frå Tufta i Gaular, datering ukjend.
Sel frå Hegrenes i Jølster, datering ukjend.
Skykkje frå Fleten i Gaular, datering ukjend.
Fjøs frå Årli i Gaular, datering ukjend.
Sel frå Hegrenes i Jølster, datering ukjend.


Sjå også:
· Hus frå Jølster på Sunnfjord Museum


Naust frå Nes plassert ved Movatnet. (Foto: Arild Nybø, NRK)

MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no