SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Solund fødde år 1900-1940

Omtalene er ordna etter fødselsår:

Publisert 13.03.2002 11:16. Oppdatert 12.01.2007 11:46.
Førre side:
· Kjende personar i Solund fødde år 1200-1900

Johannes Mathiesen

(1901-1995) frå Kråkevåg. Lensmann og motstandsmann under 2. verdskrig.

Hjalmar Storeide

(1901-1961) frå Hjørundfjord, busett på Hardbakke. Sokneprest og motstandsmann under 2. verdskrig.

Lars Kornelius Indrevær

(1904–1940) frå Solund. Fiskar.

Søren Johan Strømmen

(1906–1943) frå Solund. Maskinmann og marinesoldat.

Schrøder Leonard Evensen

(1906-1944) frå Enstad i Bøvågen. Småbrukar og fiskar, og kommunistleiar og motstandmann under 2. verdskrig.

Sverre Odd Jofred Kverhellen

(1906-1943) frå Nautøy. Fiskar og marinesoldat.

Ludvig Simonsen

(1908–1943) frå Solund. Motormann og krigsseglar. Omkom då M/S ”Karmt” vart senka utanfor Dover den 18. april 1945.

Sverre Olai Takle

(1909-1994) frå Hardbakke. Handelsmann og politikar. Medlem av kommunestyre og formannskap frå 1946 og ordførar 1948-1955. Han gjorde mykje for å få fart i bygging av skikkelege vegar i Solund, særleg hovudvegen Kolgrov-Krahella. Kasserar i Sulen Sparebank 1931-1975, dei første 5 åra som vikar for faren Paul Takle.

Leif Sandvik

(1910–1941) frå Solund. Skyttar og krigsseglar. Hadde gått skyttarkurs i Skottland og var kanonskyttar på M/T ”Ida Knudsen”, og omkom då skipet vart torpedert på veg frå Trinidad til Gibraltar den 21. juli 1941.

Kristoffer Gjertson Furrevik

(1911-1990) frå Furevik. Bonde og motstandsmann.

Olav Martin Utvær

(1912–1944) frå Solund. Fiskar. Rømde til England på motorkuttaren ”Laila” den 4. april 1942. Der kom han i teneste på ein fiskebåt som skulle skaffe matforsyningar til dei norske styrkane. Han vart turberkulosesjuk og døydde 12. august 1944.

Jakob Ytrøy

(1912–1942) frå Solund. Matros og krigsseglar. Omkom då M/S ”Vibran” kom bort i Atlanterhavet etter at skipet gjekk frå Cardiff den 18. september 1942 med kurs for Halifax. Truleg vart skipet torpedert av ein tysk ubåt den 24. september 1942.

Anna Sofie Herland

(1913-1993) frå Indrevær. Husmor og Venstre-politikar og første kvinnelege ordføraren i Sogn og Fjordane.

Magnus Johan Kvalvik

(1914–1943) frå Solund. Marinesoldat.

Johannes Reinhardsson Oddekalv

f. 1915, frå Oddekalv. Fiskebåtskipper og politikar. Ordførar 1967-1975, og medlem av fylkestinget i same periode. Hadde elles sentrale tillitsverv innan fiskarorganisasjonane i fylket.

Johannes Severin Indrevær

(1915–1940) frå Solund. Fiskar.

Åsmund Færøy

f. 1916 i Solund, busett i Haugesund. Fabrikkarbeidar og motstandsmann under 2. verdskrig.

Petter Bertin Ødejord

(1918–1942) frå Solund. Skyttar og krigsseglar.

Henrik Tungodden

(1918-1980) frå Nåra. Handelsmann og Høgrepolitikar.

Andreas Geiterøy

(1919–1943) frå Solund. Fiskar og medlem av Shetlandsgjengen.

Sigurd Kristoffer Indrevær

(1919–1940) frå Solund. Fiskar.

Leif Johan Steinsund

(1919–1942) frå Solund. Fiskar, gardsarbeidar og krigsseglar. Rømde i oktober 1941 i open båt over til England. Hadde ei tid hyre på M/S ”Marie Bakke”, seinare på D/S ”Norse King” og omkom då skipet vart torpedert den 28. desember 1942.

Birger Hjønnevåg

(1920–1942) frå Solund. Matros og krigsseglar. Reiste til sjøs i 1939 og omkom då D/S ”Nidaros” vart torpedert i Mexicogolfen på veg frå New Orleans til Christobal den 3. juni 1942.

Kornelius Sakkarias Indrevær

(1920–1940) frå Solund. Fiskar.

Olav Kristoffer Indrevær

(1920–1943) frå Solund. Kokk og krigsseglar. Omkom då D/S ”Norhauk” vart sprengd av ei mine ved munningen av Themsen, på veg til London den 21. desember 1943.

Peder Johan Gåsvær

(1921–1942) frå Solund. Fiskar. Tenestegjorde under 2. verdskrig i Marinen og omkom då korvetten ”Montbretia” vart skoten i senk av tyske ubåtar den 18. november 1942.

Oskar Netteland

f. 1921 på Krakhellen, busett på Voss. Motstandsmann under 2. verdskrig og offiser.

Kristian Ottosen

f. 1921 på Kverhella, busett i Oslo. Direktør, forfattar og motstandsmann under 2. verdskrig.

Jon Olai Hop

(1922–1940) frå Solund. Fiskar og gadbrukar.

Harald Håkon Notøy

(1922–1943) frå Solund. Fiskar og marinesoldat.

Bernt Ravnøy

(1925-1980) frå Ravnøy. Fiskeoppdrettspionèr.

Reidar Engevik

(1925-1997) frå Engevik. Motstandsmann, industrigründar og Kristeleg Folkeparti-politikar.

Atle Færøy

f. 1932 på Færøy, busett i Fræna i Romsdal. Målar, grafikar og skulptør.

Bjarne Peder Nesøy

(1934–1947) frå Solund. Døydde av brannskader den 7. september 1947 etter å ha leika med brannfarleg materiale som han fann i eit tysk militæranlegg på Riseneset i Gulen.Neste side:
· Kjende personar i Solund
Førre side:
· Kjende personar i Solund fødde år 1200-1900


MEIR OM SOLUND 
Solund kommune

 
Historia i Solund
Industri og næring i Solund
Kjende personar i Solund
Kommunehistoria i Solund
Krigshistoria i Solund
Kyrkjer i Solund
Samferdsle i Solund
Skular i Solund
Verd å sjå i Solund

 
Lyd frå Solund
Video frå Solund
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no