SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Gloppen - jordbruket:

Landbruksindustri

Tine Meieriet Vest sist anlegg for konsummjølk på Byrkjelo har 55 tilsette. (Foto: NRK)
Tine Meieriet Vest sist anlegg for konsummjølk på Byrkjelo har 55 tilsette. (Foto: NRK)
Gjennom tida har jordbruksnæringa generert mange arbeidsplassar i foredlingsindustri: Evebøfoss Ullvarefabrikk (Evebøfoss Fabrikker) tok på same vis som t.d. Indviken Uldvarefabrikk imot ull og leverte ferdigvarer tilbake.

Publisert 01.03.2002 16:16. Oppdatert 07.11.2006 20:29.
Forholdsvis store meieri på Byrkjelo, Reed og Sandane foredla mjølk frå ku og geit.
Nedre Breim Meieri på Reed

Møller

På Sandane låg Gloppen Mølle og på Breim Urheim Mølle, som hadde leigemaling av korn frå store deler av Nordfjord. Ei tid dreiv også det bondeeigde Gloppen Fruktpakkelag produksjon av fruktkonserves på Sandane (Dette anlegget vart seinare start-lokalet for pelsdyrfòrkjøkkenet).

Frukt og bær

I 1956 tok Gloppen Fruktpakkelag i bruk eige lager og pakkeanlegg på Katahamrane på Sandane. Frå hundreårsskiftet og fram på 1950-talet var plukking av skogsbær ei viktig attåtinntekt for folk i dei indre bygdene i Nordfjord: I Gloppen administrerte kjøpmann Kristen Søreide Nordfjord Bærlag, som eksporterte både skogsbær og hagebær til England, og leverte til marknaden i Bergen. Dette bærlaget var i verksemd til ut på 1950-talet. Også kjøpmann Johan Lothe på Ryggøyra tok imot hage- og skogsbær for vidaresal til Bergen. Frå Hornindal eksporterte den kjende ”Blåbærkongen” Rasmus K. Grodås mykje skogsbær til England, og frå 1911 var mottak og utskiping av blåbær ei av hovudoppgåvene for A/S Markenes Handelslag på Faleide i Stryn.

Store på pelsdyr

Pelsdyrnæringa gav arbeid til Pelsingssentralen. Det store pelsdyrfôrkjøkenet som Gloppen Pelsdyrfôrlag bygde i 1961, leverer pelsdyrfôr til store deler av fylket. I 1973 gjorde også dotterselskapet Fjord-Pels forsøk på å drive pelsvarefabrikk på Sandane. Hadde 35 tilsette, men det enda med konkurs i 1983.

Omstilling og stormeieri på Byrkjelo

I nokre få år frå 1954 til 1964 dreiv også Vestlandske Salslag slakteri på Sandane. Skogane gjev levekår for mange sagbruk og pallefabrikasjon.
På 1980-1990-talet gjekk det sterkt tilbake med mange av desse verksemdene: Evebøfoss gjekk konkurs, og Gartnerhallen la ned på Austrheim. Dei tre meieria er nedlagde og i 1996 erstatta av eit stormeieri for konsummjølk på Byrkjelo. Her arbeider 55 tilsette.

MEIR OM GLOPPEN 
Gloppen kommune

 
Aviser og media i Gloppen
Historia i Gloppen
Industri og næring i Gloppen
Kjende personar i Gloppen
Kommunehistoria i Gloppen
Krigshistoria i Gloppen
Kyrkjer i Gloppen
Samferdsle i Gloppen
Skular i Gloppen
Verd å sjå i Gloppen

 
Lyd frå Gloppen
Video frå Gloppen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no