SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Gloppen - nye og gamle bygdesentra:

Straume i Hyen

Straume i Hyen ca. 1900. Foto frå Ljøren
Straume i Hyen ca. 1900. Foto frå Ljøren
Garden Straume nede ved fjorden utvikla seg til bygdesenteret i Hyen. Hyen kyrkje vart bygd her i 1876. Straume fekk anløp av Fylkesbaatane i 1875.

Publisert 01.03.2002 13:33. Oppdatert 02.02.2007 08:45.
Bonden på Straume, Erke i Kvia, var dampskipsekspeditør og postopnar. Postkontoret innreia han på ein gamal fjøslem på garden. I 1901 bygde Abel Straume ny damskipskai, og var ekspeditør fram til 1917. Han tok også imot turistar som fiska laks i Hyen-elvane.
Dampskipsekspeditør og turistvert Abel Straume med kona Eli og borna Torleiv og Maria på slutten av 1880-åra. (Foto © Fylkesarkivet)

I Straume låg i gamal tid ”kyrkjenausta” til hyarane på rekkje langs stranda. Her stod kyrkjebåtane som dei brukte til Vereide-kyrkja. Då Fylkesbaatane kom, vart nausta nytta som krøterfjøsar for slaktedyr som skulle med dampen til Bergen.
Kring 1900 kom telefonen til Hyen, og O.M. Ommedal på Straume vart telefonstyrar.

Straume og Hyen. (Foto: Asle Veien, NRK)
Ved dampskipskaia i Hyen var det mest ”Rønnekleiv-folk” som dreiv handel: Rasmus Jakobson Rønnekleiv starta landhandel i 1898. Ole Johan E. Rønnekleiv starta handel, og overtok dampskipsekspedisjonen i 1917. Sonen Eiliv driv forretninga vidare. Ein annan son, Olav, driv Hyen Fjordsenter. Erik E. Rønnekleiv starta bakeri og landhandel i 1914.
Stig Eikaas driv galleri i Hyen. (Foto: A. Nybø, NRK)
I Straumsholmen er det i nyare tid bygd skule, idrettsplass (frå 1929), garasjar for Hyen Billag (frå 1950 Firda Billag), og det er lagt ut bustadfelt.

Kunstnaren Stig Eikaas (son til Ludvig Eikaas) driv kunstgalleri i bygda om sommaren.

På andre sida av fjordbotnen ligg hjørnesteinsbedrifta Brødrene Aa i Hyen, og i Hyefjorden har Hyen Laks og Hyen Fisk oppdretts- og smoltanlegg. Dei eig også to oppdrettsanlegg ved Vemmelsvik og Gangsøy i Ytre Nordfjord, og smoltanlegget på Ryggøyra i Gloppen.
Framleis er det laksefiske på Straume. F.v.: grunneigar, kleppar og den stolte laksefiskar. (Foto: Steinar Lote, NRK)


MEIR OM GLOPPEN 
Gloppen kommune

 
Aviser og media i Gloppen
Historia i Gloppen
Industri og næring i Gloppen
Kjende personar i Gloppen
Kommunehistoria i Gloppen
Krigshistoria i Gloppen
Kyrkjer i Gloppen
Samferdsle i Gloppen
Skular i Gloppen
Verd å sjå i Gloppen

 
Lyd frå Gloppen
Video frå Gloppen
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no