SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Fiskerihistoria i Flora:

Kriseår og naudhjelp

Første varselet om at sildeeventyret kunne ta slutt kom i 1868. Etter eit lite blaff året etter gjekk det raskt nedover, og i 1873 var det så godt som tomt hav. Og då sommarsilda og torskefisket samstundes gjekk mykje tilbake, var krisa nærmast total kring 1880.

Publisert 08.02.2002 11:05. Oppdatert 01.10.2002 14:53.
Notalaga frå innlandet plukka ned sjøbuene og tok dei med tilbake dit dei kom frå. Oppkjøparskutene såg ein ikkje lenger, og mange handelsmenn i Florø stengde og reiste
sin veg. Dei kunne ikkje leve av å selje varer på krita til eit stadig meir pengelaust og utarma kystfolk. Folk flytta bort. Mange drog til Amerika, men det gjekk også flyttestraumar til Bergen og Nord-Norge. I 1875 var det så ille at det vart sett igang ei landsinnsamling til dei naudlidande i Kinn og Florø. Resultatet var 2000 spesidalar, og dessutan mat og klede, som Fylkesbaatane frakta kostnadsfritt til Florø.

På "vaksenopplæring" i Nederland

Det var i desse vanskelege åra at fiskarar frå Sunnfjord vart sende på "vaksen-opplæring" til Nederland: Både England, Tyskland og Nederland var tidlegare ute enn Norge med både havfiske og moderne fiskedampskip. I Nordsjøen dreiv dei dorging etter makrell, og sildefiske med den nye fisketeknikken drivgarn. I 1880 vart sju fiskarar frå Sunnfjord sende til Nederland for å lære drivgarnsfiske, og plasserte som læregutar om bord på hollandske drivgarnsbåtar. Året etter reiste det 16 til. Bak dette opplæringstiltaket sto "Selskabet for de norske fiskeriers fremme". Lokalavdelinga i Florø heitte "Florø Fiskeriselskab", skipa i 1880. Frå 1886 vart det fiska litt med drivgarn kring Kinn og Bremanger, men gjennombrotet for fiskemetoden kom først kring 1900.

Prøving og feiling ut av krisa

Kystfolket sat ikkje passive og venta på betre tider: I 1884 kjøpte folk i Florø fire seglskøyter med dekk for å prøve seg på det nye bankfisket. Det same gjorde ei skøyte frå Måløy. Dei fiska rett vest for vår eigen kyst, men med magert resultat. Eit nytt forsøk med bankfiskebåt i Florø i 1891 enda i konkurs etter eit par år.

Det gjekk betre då fiskebåtar frå kysten av Fjordane reiste nord om Stad for å delta i det store torskefisket på Mørekysten. Andre tok seg hyre på lokale fiskebåtar frå Møre. I 1885 var det jamvel 18 båtar frå Sogn og Fjordane som tok den lange og fårefulla ferda til Lofoten for å vere med på sesongfisket der. I 1880 og 1881 rusta kjøpmann
Johan Dahl frå Florø ut tre seglfarty for sildefiske ved Island. Seglførande fiskekutterar frå fylket tok også del i det gode dorgefisket etter makrell i Nordsjøen kring 1900. Det var under ein slik tur at kutteren "Oscar" frå Bremanger forliste i 1897 og heile mannskapet strauk med.

Neste side:
· Ny oppgangstid i sildefisket
Førre side:
· Fiskarsjukehuset
Hovudside:
· Fiskerihistoria i FloraMEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no