SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Flora:

Landhandlar i Flora

Butikk i Strandgata 34 i Florø. (Foto © Fylkesarkivet)
Butikk i Strandgata 34 i Florø. (Foto © Fylkesarkivet)
Omtalane er ordna etter oppstartsår:

Publisert 04.02.2002 11:04. Oppdatert 16.04.2007 15:07.

Forretningsfamilien Hjørnevik

- landhandleri, skipshandel, Combi Matsenter m.m,.

Ole Olsen

starta 1861 handel i Florø, seinare overteke av sonen Nicolai. Ein annan son, Fiskerihistoria i Flora vart stor skips- og fiskebåtreiar. Då Nicolai døydde overtok enkja Marie og dreiv forretninga vidare under firmanamn Olsens Enke A/S - m.a. med skipshandel.

C. F. Christensen

fekk brev på å drive handel i Florø i 1861.

Johan B. Olsen

dreiv på 1860-talet ein landhandel ved Florøeidet. Då Kanalen vart bygd ferdig gjennom Eidet i 1873, la han ned forretninga og drog til Amerika.

Nils Berg

frå Vågsvåg dreiv frå 1864 landhandel i Florø, og kjøpte også fisk i Nord-Noreg. Etter i ei tid i Amerika kom han tilbake til Florø, men sjukdom gjorde at det vart ektemaken og borna som i nokre år dreiv butikken og ein kafé i Florø. Andreas Strømsnes tok over eigedomen og dreiv forretning der frå 1885. Han dreiv også fiskehandel på Nord-Noreg.

F. Faye

starta i 1867 landhandel i Florø. Denne dreiv han saman med eit bakeri.

A. Vasbotten

starta i 1869 forretning i Florø. Det var ektemaken, som også var jordmor, som for det meste styrde forretninga. Sonen deira, A. Vasbotten, tok over då faren døydde, medan ein annan son som heitte Martin, dreiv si eiga forretning litt lengre borte i gata i nokre år.

Elias A. Olsen

starta i 1882 som handelsmann i Florø før han satsa på skipsfart og fiskeri.

Peder B. Solheim

starta i 1886 landhandel i Norddalsfjorden. I 1897 bygde han stor forretningsgard i Florø sentrum, der firmaet dreiv daglegvarehandel og avdelingar for sko og manufaktur. Sønene Elias og Bernt tok over i 1924. Landhandelen i Norddalsfjorden har sidan starten vorte driven av familien Solheim.

Brørne Lyder og Bertinus Sunde

starta i 1893 landhandel, bakeri, fiskemottak og trandamperi i Rognaldsvåg. Dei hadde også post og rutebåtekspedisjon. Son til Lyder, Ditlef, tok over i 1915. Hans-Jacob Sunde driv i 2001 som fjerde generasjon framleis landhandelen.

O. Apneseth

starta i 1903 landhandel i Florø. Han hadde tidlegare drive som blekkslagar.

Kornelius Fuglø

starta i 1904 landhandel på øya Batalden under namnet K. Fuglø & Sønn.

Peder Svortevik

starta landhandel i Svortevik i 1906. Enkja Marie dreiv forretninga vidare då mannen døydde i 1916.

And. Haave landhandleri

i Stavang vart skipa 1911 av Anders Haave, som slekta etter den kjende haugianaren Anders Haave. Verksemda utvida seinare m.a. med høvleri og trelastforretning, og vert framleis driven av familien.

Første sjølvbetjeningsbutikken i fylket

Ludvig Langedal starta i 1919 landhandel i Eikefjord, der han leigde og seinare overtok Svarthumles forretning.

Gustav Mellingen

landhandel på Svanøy starta 1923 – sjå artikkelen: Kopargruva på Svanøy.
Landhandelen til Mellingen på Svanøy starta som butikk ved Svanøy Gruver. (Foto: Thomas Hellum, NRK)


P. A. Solheim

landhandel vart starta på Solheimsøyra i Norddalsfjorden av Peder A. Solheim på 1920-talet. Han tok då over ein butikk som faren, Anders Bjørnset, hadde drive nokre år. Peder var også postopnar og ekspeditør for Fylkesbaatane. Sonen Anders P. Solheim dreiv butikken til kring 2000.

E. Sundal

landhandel vart starta på Midtbø i Norddalsfjorden kring 1925 av Elias Sundal. Dottera Aslaug E. Sundal tok over og dreiv butikken til den vart lagd ned i 2005.

Olav Havn

var son til Albert Eikefjord, og kjøpte landhandelen til H. Svarthumle i 1939. Han overtok forretningseigedomar etter Ola Eikefjord og starta mekanisk verkstad og bensinstasjon. Kona Asbjørg starta "Eikefjord manufaktur" i 1951. Sonen Arve Havn overtok i 1976, er bilforhandlar og driv Eikefjord Handel.

Ole A. Eikefjord

landhandel i Eikefjord. Han starta tønnefabrikken Solid A/S i 1948. Fabrikken gav arbeid til 10 personar. Søstera starta og dreiv frå 1946 Storebru Landhandel og Møbelverksted. Eigedomane etter Ola A. Eikefjord er no eigde av Arve Havn, som m.a. driv bilforretning og bensinstasjon (sjå under Albert Eikefjord).

MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no