SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Flora:

Kopargruva på Svanøy

Svanø Kisgruber
Svanø Kisgruber
Kopargruva på Svanøy var ei av dei største industriverksemdene i Sunnfjord kring 1. verdskrig.

Publisert 05.02.2002 12:52. Oppdatert 10.04.2007 10:40.

Koparen på Svanøy skriv seg frå den same koparåra som ein kan finne att sørafor fjorden ved Flokenes, Vågane og Grimelid. Åra viser seg i Askdalen ved Askvoll og kjem att ved Gjervik på Atløy. På sørsida av Vilnesfjorden finn vi den att ved Hellevik, vidare til Folkestad, og den endar ved Skifjorden i Hyllestad. Her på sørsida av Vilnesfjorden er malmen blanda med titanmalm.

Eksport til England

På Svanøy starta gruvedrifta på 1870-talet i eit område som ligg nordaust for vågen nedanfor Svanøy hovudgard. Gruveselskapet heitte Svanø Kiskruber. I 1883 vart det brote ut 2000 tonn malm frå gruva og eksportert til England. I 1910 tok selskapet Svanøy Gruber A/S over drifta. Bak selskapet stod for det meste forretningsmenn i Bergen.

Berre lønsam i krig og krise

Selskapet hadde over 100 tilsette under stordrifta kring 1. verdskrig, men gjekk konkurs i 1923. Koparmalmen på Svanøy var skrinn med ein svært stor prosent svovelkis. Den var difor berre lønsam å drive ut i krigs- og krisetider, då det var stor etterspørsel etter kopar og gode prisar.

Landhandelen til Mellingen på Svanøy starta som butikk i tilknyting til Svanøy Gruver. (Foto: Thomas Hellum, NRK)

Eigen butikk

Gruveselskapet hadde m.a. eigen butikk som etter konkursen i 1923 vart teken over av butikkbetjenten Gustav R. Mellingen. Han var også dampskipsekspeditør på øya. Landhandelen på kaia vart overteken av Mellingens søstre.

Inne i skogen kan ein framleis sjå ruinane etter heisetårn og knuseanlegg frå gruva, og ei badestrand nedanfor er i hovudsak bygd opp av slagg frå den gamle koparkisgruva.

Gruveselskapet hadde eigen landhandel

Gruveselskapet dreiv også ein eigen landhandel ved kaia på Svanøy i dei beste driftsåra. Etter konkursen i 1923 tok butikkbetjenten, Gustav R. Mellingen, over drifta av landhandelen. Han var også dampskipsekspeditør på øya. Gustav overlet drifta til sonen Johan Mellingen i 1963. Han dreiv til 2000 då søstrene hans, Astrid og Karen Mellingen, tok over og dreiv i to år før dei overlet butikkdrifta til Svanøy Stiftelse. I 2007 vart butikken utvida med nybygg.

Les meir om gruvedrifta under "Mønsterbruket Svanøy".

MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no