SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Selje fødde år 0-1700


Publisert 27.08.2001 09:09. Oppdatert 30.11.2006 11:15.
Hovedside: Kjende personar i Selje.

St. Sunniva

etter legenden ei irsk kongsdotter som saman med ei gruppe heilage menn rømde over Nordsjøen og slo seg til på Seljeøya, der Albanus-klosteret i dag står. I skrifter frå 1190, skal Albanus vere bror til Sunniva (sjå Albanus nedanfor). Relikvieskrinet med angande bein frå Sunniva vart 1170 ført frå Selja til Kristkyrkja i Bergen. (Sjå Selje kloster og Sunniva-legenden.)

Albanus

som klosteret på Seljeøya er kalla opp etter, vart den første engelske martyr, halshoggen år 303 der byen St. Alban ved London idag ligg. Klosterkyrkja på Seljeøya er ei av fleire kyrkjer vigde til St. Albanus. – Segner frå 1100-talet vil ha det til at hovudet til martyren Alabnus er gravlagd på Seljeøya, og at han var bror til St. Sunniva (sjå Selje kloster og Sunniva-legenden), men segna og slektskapet samsvarar ikkje med dei historiske fakta om Alabanus.

Håkon Sigurdsson Ladejarl

(ca. 935-995) - Sjå Ragnvald frå Ervik .

Olav 1. Tryggvason

(968–1000), konge i Noreg 995–1000.

Kong Olav Kyrre

grunnla i 1068 bispedømet Selja. Hovudsetet låg på Selja til ca. 1170, då relikvieskrinet med levningane etter St. Sunniva vart flytta til Bergen, og ”bispestolen” fylgde med.

Bjarnvard den sakslendske

var første biskop på Selja (1068-1093), utnemnd av kong Olav Kyrre. Han vart etterfylgt av bispane Svein, Magne (1093-1130), Ottar (1130-39), Sigurd (1139-1156), og Pål (1157-1194). Pål fekk flytta Sunniva-skrinet frå Selje til Bergen 1170, og med relikvieskrinet også bispesetet.

Ragnvald frå Ervik

( slutten av 900-talet) frå Ervik på Stad. Lokal hovding.

Maren Sørensdotter Friis

(1610–1677)er kjend som prestefrua som ”sleit ut” fire sokneprestar som ektemenn!

Jakob Rasmusson Studt

(1619-1659), prest i Selje 1647-59. På folkemunne vart det sagt at han hadde fått Svarteboka og kunne mane etter studieopphald i Wittenberg. Han var kunnskapsrik, og vart brukt til å tyde innskrifter på gamle bautasteinar på Giske. Det var Studt som fekk kyrkja flytta frå Bø til Hove. Han var gift med Maren Sørensdotter Friis.

Claus Johansson Frimann

(1666–1715), hadde vore res. kap. i Eid før han vart prest i Selje 1709. Diktarpresten Claus Frimann var sonesonen. Under denne presten og den dyktige kona hans Anna f. Harboe, bygde Frimann-slekta opp store eigedomar i Nordfjord.

Neste side: Kjende personar i Selje fødde år 1700-1900

MEIR OM SELJE 
Selje kommune

 
Historia i Selje
Industri og næring i Selje
Kjende personar i Selje
Kommunehistoria i Selje
Krigshistoria i Selje
Kyrkjer i Selje
Samferdsle i Selje
Skular i Selje
Verd å sjå i Selje

 
Video frå Selje
Lyd frå Selje
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no