Hopp til innhold

2 av 3 kommuner med lavere klimautslipp i 2020

Klimagassregnskapet for 2020 viser at kommunene hadde et lavere utslipp i pandemiåret. Nedgang i reising bidro sterkt til nedgangen.

Miljødirektoratet opplyser at det er vanskelig å fastslå konkret hvor stor del av nedgangen som skyldes koronarestriksjoner. 67 prosent av kommunene hadde nedgang i sine utslipp av klimagasser i 2020.

Reduserte utslipp fra personbiler, luftfart, passasjerbåter og cruiseskip bidro til de største utslippsreduksjonene i kommunene. Det ses blant annet nedgang i personbilbruken nær grensen til Sverige og ved flyplassene.

Samtidig viser oversikten at utslippene fra oljeoppvarming har gått fra over 1 million tonn CO₂-ekvivalenter i 2009 til tilnærmet null i 2020, da forbudet mot oljefyring ble innført.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no