NRK Meny
Normal

Sálmmaid fápmu

Vuordináigeráidu: Juovlamánu 13. beaivi.

Svein Ellingsen skriver salme

Illustrasjonsfoto

Foto: Per Ole Lindhjem / NRK

Dán jagáš vuordináiggeráiddu lea Beate Heide buvttadan NRK Sámi ovddas

Vuordináigeráidu: Juovlamánu 13. beaivi.

Diimmá čavčča NRK lágidii earenomáš vahkkoloahpa. Sis lei guhkes, aktalaš sátta gonnes koarat ja kantorat lávlo ja čuojahe olles Sálbmagirjji. Mon in mana ilá dávjá girkui, muhto dan basi mon čohkkájin duollet dalle TVa ovddabealis guldalettiin. Sálbmalávlun bistii 48 diimmu, ja maŋŋel ilmmái ahte máilmme holusat ledje geahččan ja guldalan prográmma.

Min sálmmain, ja juste val min, leat guhkes árbevierut. Holu dáin čáppa ja boares šuoŋain leat diŋgojuvvon girkus, ja juste dan dihte dat leat čállon ja seston. Mii geat orrot Norggas leat bajásšaddan girkomusihkain ja sálmmaiguin, ja dat lea dehálaš oassi min kulturárbbis. Dat lea juoga mii mis lea oktasažžan. Sálbmavearssat, maid mii vašuheimmet skovlááigge go vertimet olgul máhttit váttis sániid ja dološ gramatihka. Dál lea dat hárjehallan midjas dagaha ahte mii máhttit leat mielde lávlumis rávelain, rulahppiin ja gásttain girkus. Sihke sánit ja šuoŋat leat darvánan muitui, ja vigget ovddos go orgel čuojahišgoahtá. Nie ládje sálmmat čatnet oktii olles álbmoga.

Beate Heide

Beate Heide

Foto: Privat

Otná oskkomeahttun máilmmis, gonnes mánát ohppet iešguđetlágan lávlagiid skovlás, ja hui iešguđetlágan sisdoaluin, dat kulturbáttit mannet gaskat ja ođđa lávlagat ilbmet dan sadjái. Dan dihte šaddá gelddolaš boahtteáiggis oaidnit makkár lávllaávvirat seailluhuvvojit ja máhttet čadnit oktii riikka gánssá. Dál juo mii oaidnit ahte Elvis-konsearttat hirbmadit lihkostuvvet boarrásiidsiiddain. Sii geat doppe dál orrut, leat bajásšaddan Elvisa lávlagiiguin ja máhttet visot olggul. Reportašain lean lohkan ahtesii sihke lávlojit ja derpet távtta go diekkár musihkka gullo.