NRK Meny
Normal

Elliid meannudit dego juvddálaččaid

Guovdageaidnunlaš Caj Ante Turi ii bora bierggu go ii liiko dasa, mo olbmot meannudit ealliid.

Reinflokk
Foto: Máijá Holm Balto / NRK

– Olbmot meannudit elliiguin dego nazistat dahke juvddálaččaiguin 2. máilmmisoađis.

Danne ii loga iežas mielas riekta borrat makkárge bierggu, lohká čiežanuppelot jahkásaš Caj Ante Turi.

Caj Ante Turi

Caj Ante Turi (17)

Foto: Privat

Guovvamánus son mearridii heaitit borramis bierggu maŋŋá go jurddašišgođii elliid dili birra. Ieš ii loga leamaš váttis heaitit bierggu borramis.

Guldal jearahallama Caj Ante Turiin:

– Odne leat nu ollu vejolašvuođat vegitarianeriidda maid, buvddas fidne vaikke makkár biepmuid.

Reinsdyrwrap

Borramuš ráhkaduvvon bohccobierggus.

Foto: Lasse Fløde

Vaikke boazu lea luonddu ealli de ii loga Caj Ante dan ge borrat.

– Goddit bohcco ja borrat dan ii leat riekta. Mu mielas lea boastut borrat buotlágána biergguid.

Caj Ante lohká iežas jáhkit leat vegitarianan 10 jagi geažes maid.