Adjagás til Moskva

Den samiske gruppa Adjagas holder konsert i Moskva i forbindelse med arrangementet «Nordlys», den 21. april.

Adjágas
Foto: Riddu Riddu

Festivalen er en del av arbeidet med å markere urfolkskunst og kultur i Russland, i regi av stiftelsen Nordlige verden, Riddu Riđđu Festivála og Senter for nordlige folk.

Adjagás

Láwra Somby og Sara Marielle Gaup

Foto: Riddu Riddu

Det er tredje året på rad at «Nordlys» arrangeres. I tillegg til Adjágas opptrer de russiske urfolksartistene Chirgilchin fra Tuva, Olit Tevljanaut fra Tsjukothka og nenetseren Roman Kelchin.

Nordlys festival i Moskva
Foto: Riddu Riddu


Konserten arrangeres på House of Music, en av de største konsertscenene i Moskva. På tidligere festivaler har Mari Boine, Skaidi og Johtti Kompani opptrådd. Arrangementet er blitt en viktig arena for fremme av samiske artister og musikk i Russland.

Arrangementet gjennomføres med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Barentssekretariatet og Den norske ambassaden i Moskva.