Hopp til innhold

WHO-rådgiver: Hytteforbudet er bare tull

– Det norske hytteforbudet er bare tull, sier en av Europas fremste smitteeksperter og rådgiver for Verdens helseorganisasjon (WHO) i korona-spørsmål.

Johan

Den svenske epidemi-eksperten er tidligere leder for de svenske smittevernmyndighetene fram til 2005. Nå er han rådgiver for Verdens helseorganisasjon i blant annet spørsmål om korona-pandemien.

– Det er viktig at myndighetene innfører tiltak som folk forstår, sier Johan Giesecke til NRK.

Giesecke er tidligere smittevernsjef i Sverige. Han spør om hva som skjer hvis nordmenn likevel drar på hyttene: Skal politiet komme da?

– Ja, da kan det ilegges bøter på 15.000 kroner hvis du overnatter.

Han ler og sier dette høres veldig rart ut.

– Jeg forstår ikke forbudet, så fort blir man jo ikke veldig syk av korona. Man blir litt syk, kjenner litt feber, så man rekker jo å reise hjem.

– Tiltak må virke rasjonelle på folk

Den svenske epidemi-eksperten var leder for de svenske smittevernmyndighetene fram til 2005. Nå er han rådgiver for Verdens helseorganisasjon i blant annet spørsmål om korona-pandemien.

– Generelt er det viktig at alle tiltak som innføres virker rasjonelle for folk. Oppleves tiltak som ikke rasjonelle, så rammer det andre tiltak som faktisk er rasjonelle. Bra tiltak rammes, det kan være alvorlig, sier Giesecke.

Regjeringen innførte for to dager siden forbud mot å overnatte på hytter som ikke er i bostedskommunen din. Begrunnelsen var at helsetjenesten i hyttekommuner ikke har kapasitet til å hånd om hyttebeboere som blir syke i tillegg til egne innbyggere.

Ikke behov for å stenge skoler og barnehager

Den svenske eksperten er også veldig kritisk til at Norge har stengt barnehager og skoler.

– Det virker som om barn ikke smitter. De blir ikke syke, og de smitter ikke særlig mye videre. Mange mennesker forsvinner ut av arbeidslivet. Mange foreldre er hjemme. Det koster penger. Hva koster det å ha barn borte fra skole? Det må man begynne å tenke på. Og når skal man avslutte? hva er exitstrategien? De må bli hjemme til etter sommeren, det vil jo fortsatt være smitte ute i samfunnet.

Sier du at det smittevernfaglig ikke er grunnlag for å stenge skoler og barnehage?

– Ja, man må veie det opp mot andre problem de skaper. Jeg tror ikke det ut fra et smittevernståsted er en god ide.

– Dette er ren politikk

Preben Aavitsland

Den norske smittevernoverlegen Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet vil ikke svare på om instituttet fortsatt mener det ikke er nødvendig å stenge skoler og barnehager.

Foto: Kjartan Bjelland

Smitteeksperten viser til at hverken de norske eller de danske folkehelseinstituttene anbefalte stenging av skoler eller barnehager. Likevel stengte først de danske, så de norske myndighetene skoler og barnehager.

– Politikerne vil vise politisk styrke. Dette er ren politikk. Politikere vil synes. Det mest idiotiske tiltaket er når de i Asia spruter desinfiseringsvæske på fortauene. Det synes, men har null effekt. men mennesker blir kanskje roligere av det.

– Hvorfor har Sverige de minst inngripende tiltakene, skoler og barnehager er for eksempel ikke stengt?

– Folkehelsemyndigheter står sterkere i Sverige, de har en mer selvstendig rolle, sier den tidligere svenske statsepidemiologen.

Den norske smittevernoverlegen i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, vil ikke kommentere uttalelsene til Giesecke, men bekrefter at Giesecke er en respektert ekspert.

Folkehelseinstituttet i Norge kom 12. mars med anbefalinger om hvordan Norge burde møte korona-epidemien. Instituttet anbefalte da at det å stenge skoler og barnehager ikke var noe de rådet myndighetene til.

«Vi tilrår ikke skolestengninger nå i fase 1, men kan vurderes nøye i fase 2 og 3 og eventuelt i senere faser. Ved alle stengninger bør man ha et mål for tiltaket og en plan for varigheten.»

Samme ettermiddag annonserte den norske regjeringen stenging av skoler og barnehager.

Også Finland stengte sine skoler, men har nå fra mandag åpnet opp skolene igjen for elever fra 1. til 3. klasse.

Også danske smittevernmyndigheter tilrådet at skoler og barnehager ikke skule stenges. Rådet ble ikke hørt av den danske regjeringen, som rett før Norge stengte sine barnehager og skoler.

Grensen mellom Sverige og Norge ble stengt denne uken.

Grensen mellom Sverige og Norge ble stengt denne uken.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyter stor respekt

Den svenske smitteverneksperten nyter etter det NRK forstår stor respekt i Europa. Han lyttes til, sier en norsk smittevernekspert til NRK. Han har matematisk bakgrunn, og er infeksjonslege. Han har skrevet lærebok i smittevern. Om det norske forbudet mot innreise, som Norge og mange andre EU nå har innført, sier Giesecke dette:

– Jeg ville tatt bort å stenge grensene. Norge har en egen lokal smitte, internt i landet. Å stenge grensene er bare dumt, sier han, vel vitende om at også Sverige nå har stengt sine grenser.

– Sverige vil komme like godt ut som Norge

– Så hvilke tiltak ville du anbefalt for Norge?

– Jeg ville tatt bort det å stenge skolene og barnehagene. Det er kun en viktig regel jeg ville beholdt. Er du syk når du våkner om morgenen, så blir du hjemme. Om du er litt forkjølet. Den som er hjemme smitter ikke. Også det å ikke treffe for mange mennesker er et godt råd.

– Tror du Sverige når vi er ferdig med denne epidemien vil komme like godt ut når det gjelder smitte og dødsfall som Norge, selv om Sverige har mindre strenge tiltak?

– Ja, jeg tror det, det blir ikke mer smitte og syke i Sverige enn Norge i forhold til folketall.

– Det du sier er ganske alvorlig. At norske politikere innfører tiltak for å markere seg politisk uten at det er faglig dekning. Det er det du sier?

– Ja.

Høie: – Lite kunnskap om det norske samfunnet

NRK har forelagt helseminister Bent Høie den svenske ekspertens uttalelser. Han mener den svenske eksperten har liten kunnskap om det norske samfunnet.

– Jeg har stor respekt for WHO som organisasjon og deres normgivende rolle i helsespørsmål. Johan Giesecke er sikkert også en utmerket professor og epidemiolog, men har åpenbart lite kunnskap om det norske samfunnet og vårt beslutningssystem. Hans perspektiv er ut fra en ren smittefaglig vurdering, men Helsedirektoratet og jeg må også ta hensyn til belastningen på helsesystemet lokalt og nasjonalt. Der er hans fagkunnskap og innsikt tydelig begrenset.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger