Vil utestenge etter prissamarbeid i Trøndelag

Statens vegvesen varsler at NCC og Veidekke kan bli utestengt fra å konkurrere om asfalteringsoppdrag i Trøndelag i år.

Asfaltering på ring 3, Oslo

TAP FOR SKATTEBETALERNE: Staten og kommuner kan ha tapt mye penger på det ulovlige prissamarbeidet mellom Veidekke og NCC.

Foto: Sangnes Ane / Veidekke ASA

Bakgrunnen er at selskapene har vært innblandet i ulovlig prissamarbeid og markedsdeling.

I januar i fjor stod den tidligere distriktssjefen Odin Kringen i Veidekke fram hos NRK, og fortalte om ulovlig prissamarbeid mellom Veidekke og NCC Roads. Nå har Statens vegvesen kommet med motsvar:

– Beslutningen er tatt på grunnlag av at de to selskapene har erkjent å ha deltatt i ulovlig prissamarbeid i Trøndelagsfylkene. En eventuell avvisning fra asfaltkonkurransene vil gi en klar melding om hvordan vi ser på slike ulovligheter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Hjemmelsgrunnlaget for en mulig avvisning er Forskrift om offentlige anskaffelser, §20-12 (2), bokstav d, som sier at: Oppdragsgiver kan avvise leverandører som: “i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje”.

Beslutningen er tatt i samråd med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Sju kontrakter skal ut på anbud

Terje Moe Gustavsen

Veidirektør Terje Moe Gustavsen mener en slik avvisning vil «gi en klar melding om hvordan vi ser på slike ulovligheter».

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Dersom selskapene velger å delta i årets konkurranser i Trøndelag, vil beslutning om eventuell avvisning bli tatt etter tilbudsfristen i slutten av februar, sier vegdirektøren.

Det er sju kontrakter for vedlikeholdsasfaltering av riks- og fylkesveger i Trøndelagsfylkene som er ute på konkurranse i 2012.

Tre i Sør-Trøndelag og fire i Nord-Trøndelag, med et asfaltvolum på om lag 270.000 tonn.

Avtalte priser for å lure kundene

Konkurransetilsynet startet sin etterforskning av saken i 2010 etter at konkurrenten Veidekke selv hadde varslet tilsynet om det de mente kunne være ulovligheter knyttet til selskapets asfaltvirksomhet i Midt-Norge, noe selskapet også informerte kort om i ei børsmelding.

Et år senere stod tidligere distriktssjef Odin Kringen fram i NRK og fortalte hvordan han og en kollega i NCC Roads gjennomførte det ulovlige prissamarbeidet for å ha kontroll med asfaltmarkedet, og for å tjene mer penger på kontrakter med det offentlige.

Dette ble også bekreftet av NCC.

Konkurransetilsynet har gitt entreprenørene frist til 1. mars 2012 for å komme med et tilsvar på bøtene for brudd på konkurranseloven.


AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger