Hopp til innhold

Vi fikk 4 prosent mer å rutte med

Transportarbeiderne kom best ut, mens ansatte i bygg, hotell og restaurant fikk minst i året som gikk. Lønnsutviklingen var lik i offentlig og privat sektor.

Lønnsvekst

I tredje kolonne vises den prosentvise lønnsveksten for de ulike områden i 2012.

Foto: Teknisk Beregningsutvalg

SSB-forsker Ådne Cappelen

Utvalgsleder Ådne Cappelen kunne i dag konstatere at norske arbeidstakere fikk 4 prosent mer i lønningsposen i 2012.

Foto: unknown / SCANPIX
UHO-leder Anders Folkestad

Unio-leder Anders Folkestad er fornøyd med at mange av våre medlemmer holder tritt med industrifunksjonærenes lønnsutvikling.

Foto: Heiko Junge / Scanpix
Kristin Skogen Lund

NHO-direktør Kristin Skogen Lund tar til orde for en lavere lønnsvekst i 2013.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / NHO

I dag la Det tekniske beregningsutvalget (TBU) fram sine foreløpige tall for samlet lønnsvekst fra 2011 til 2012. For både arbeidere og funksjonærer i industrien anslås veksten til om lag 4 prosent.

Også ansatte i stat og kommune fikk 4 prosent lønnsvekst i fjor.

– I prosent ble lønnsutviklingen for stat og kommune den samme som for privat sektor. Det har vi kjempet hardt for. Vi er fornøyd med at mange av våre medlemmer holder tritt med industrifunksjonærenes lønnsutvikling, men det er likevel fortsatt slik at industrifunksjonærenes i lønnsnivå rykker fra, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Han kan ikke huske at arbeiderne og funksjonærene noen gang før har kommer ut med samme prosentvise lønnsvekst.

Helseforetakene sakket etter

Likevel er det store forskjeller innad i både offentlig og privat sektor.

Spekter-bedriftene (hovedsaklig helse-, samferdsel og kulturbedrifter) ble vinnerne med en lønnsvekst på 4,2 prosent . Men det gjaldt ikke helseforetakene, hvor lønnsveksten var 3,75 prosent.

Mens funksjonærene i industrien fikk 4 prosent økning, fikk funksjonærer i NHO-området utenfor industrien mer: Om man ser på alle funksjonærene samlet, er lønnsveksten om lag 4,25 prosent. (2/3 er i bransjer utenfor industrien).

Ansatte i bygg-, hotell- og restaurantvirksomhet måtte nøye seg med en lønnsvekst på 3 prosent. I varehandelen var lønnsveksten 3,3 prosent.

Kjøpekraften øker

Kjøpekraften økte imidlertid for alle grupper, da konsumprisindeksen økte med bare 0,8 prosent fra 2011 til 2012. I samme periode ett år tidligere var veksten på 1,2 prosent.

Hovedårsaken til fallet er nedgangen i strømprisene og nettleien, ifølge TBU.

Økt kjøpekraft vil være et krav fra de ansatte med lønnoppgjøret. Derfor vil konsumprisveksten få konsekvenser for årets lønnsoppgjør.

Utvalget tror at konsumprisvekst vil ligge på rundt 1,5 prosent fra 2012 til 2013.

Likevel sier NHO at norske lønnsmottakere må forvente å få mindre i oppgjøret til våren:

– Situasjonen for eksportbedriftene våre er fortsatt svak, derfor må lønnsveksten i 2013 bli lavere enn i 2012, fastslår NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

AKTUELT NÅ