Hopp til innhold

Nye skrekkbilder fra 39 pelsfarmere over hele landet

Drøyt et år etter at landbruksministeren lovet å rydde opp i pelsdyrnæringen, har dyrevernere gjort nye opptak av skadde og syke dyr på 39 norske gårder. Bildene viser åpne sår, avrevne kroppsdeler og dyr som ikke blir tatt hånd om.

Video efffe207-75d7-4a5a-ae22-7dbd3d671b8a.JPG

Video: Se skjulte opptak som viser syke og skadde pelsdyr.

Det er de to organisasjonene Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen som sammen har gått inn på de 39 gårdene og samlet inn over 800 videoopptak.

Bare ett år etter av landbruksminister Lars Peder Brekk fortalte at pelsdyrnæringen hadde kniven på strupen og måtte rydde opp. Nå vurderer han å trekke tilbake den økonomiske støtten næringen får.

NRK har sett gjennom flere timer med opptak som viser rev og mink med åpne sår, øyesykdommer, avrevne kroppsdeler og også døde dyr i bur. Alt materiale NRK fikk overlevert, er merket med både dato og tidspunkt for opptak.

NRK Dagsrevyen har også selv vært til stede ved en av farmene i Rogaland, som dyrevernerne besøkte. Også her ble det oppdaget dyr med store bittskader - og som ikke ble adskilt slik regelverket krever.

Oppfølging av dyr

Ifølge regelverket skal det føres daglig tilsyn med pelsdyrene, likevel viser mye av billedmaterialet skadde og syke dyr som oppholder seg sammen med andre valper eller voksne dyr.

På flere gårder var det også døde dyr som lå i bur, sammen med levende. I et tilfelle spiste revevalper på en død rev, også det trolig en valp.

Pelsdyr i fangenskap

Mange av pelsdyrene ble holdt sammen i små bur.

Foto: Nettverk for dyrs frihet/Dyrebeskyttelsen

NRK viste frem noen av opptakene til Randi Oppermann Moe, som forsker på dyrevelferd og Terje Fjeldaas, førsteamanuensis ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, begge ved Norges Vetrinærhøgskole.

Bare ved å se på dyrene på en skjerm, ga de uttrykk for at mange av dyrene burde vært tatt ut av flokken, og gitt behandling i et separat bur. I noen tilfeller mente begge at avlivning av dyrene ville vært det riktigste.

– De eksemplene jeg har sett er alvorlige. Det har delvis vært sår, delvis vært adferdsforstyrrelser. Veldig mange av dem burde vært avlivet, sier Fjeldaas.

– Det er også mye som tyder på at det har vært symptomer over relativt lang tid. Det burde vært oppdaget tidligere, og det burde vært gjort noe med, understreker han.

Korstog

Det er omlag 350 norske pelsdyroppdrettere, som til sammen produserer rundt 250 000 reveskinn og rundt 600 000 minkskinn i året. Den siste tiden har bransjen opplevd et økonomisk oppsving blant annet på grunn av større etterspørsel fra Russland og Kina.

Gjennom flere år har dyrevernere aksjonert mot gårder og tatt foto- og videopptak.

Styreformannen i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, har sett gjennom noe av billedmaterialet NRK sitter på. Han understreker at han ikke liker å se dyr lide, men mener de fleste oppdretterne tar godt vare på dyrene. I stedet kommer han nå med kraftig kritikk av dyrevernorganisasjonene.

– Det er en liten del av det norske folket som med slike metoder utfører kriminelle handlinger mot bransjen. De bryter seg inn på natten, tar med seg media og skremmer dyrene, sier han.

Avviser kritikk

Dyrevernerne forsvarer metodene, og sier dette er en viktig måte å få frem riktig dokumentasjon på.

– Vår mening er at norske politikere og regjeringen lever på en løgn. De har en oppfatning om at pelsdyroppdrett er dyrevennlig. Men vi ønsker å bevise at det motsatte er tilfelle, sier Odd Harald Eidsmo i Dyrebeskyttelsen Norge.

Pelsdyr i fangenskap mangler ben

Flere pelsdyr manglet lemmer.

Foto: Nettverk for dyrs frihet/Dyrebeskyttelsen

Spesielt kritisk er de til Landbruksminister Lars Peder Brekk, som i fjor truet med å trekke tilbake pengestøtten til næringen dersom de ikke skjerpet seg.

– De nye bildene fra 15 ulike fylker viser at ingenting har skjedd. Vi har sett utallige lidelser, og bildet er verre enn ved tidligere års undersøkelser. Dersom landbruksministeren har noe troverdighet igjen bør han trekke tilbake støtten til næringen, sier Eidsmo.

Allerede i morgen ettermiddag skal landbruksministeren møte bransjeorganisasjonen Norges Pelsdyralslag

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger