Hopp til innhold

Vestre vil kontrollere dagligvarebransjen mer

Vestre vil bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen, og vil innføre en forbud mot usaklig prisdiskriminering fra leverandørene. Han mener det haster.

Pressekonferanse om strømstøtte til næringslivet

VIL STRAMME INN: I dag legger næringsministeren fram to forslag han mener vil bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg er bekymret for situasjonen i dagligvarebransjen, sier Vestre.

I dag legger næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) frem to alternative forslag til forbud mot det han omtaler som usaklig prisdiskriminering fra leverandører med vesentlig markedsmakt.

– Vi ser at det er behov for å få på plass et nytt regelverk som gir Konkurransetilsynet mulighet til å håndheve slik prisdiskriminering mer effektivt, sier Vestre.

Regjeringen foreslår vi nå to ulike alternativer til hvordan usaklig prisdiskriminering kan forbys. Dette i tråd med Stortingets enstemmige vedtak. Disse forslagene skal i dag sendes på høring.

Det første alternativet forbyr leverandører med vesentlig markedsmakt å prisdiskriminere uten at det kan begrunnes saklig.

– Om det er slik at en aktør får bedre innkjøpsvilkår kan det skade konkurransen, og kan ofte gå utøver nye butikker som vil etablere seg på markedet, sier Vestre.

Det andre alternativet forbyr usaklig prisdiskriminering dersom det er egnet til å begrense konkurransen. I dette forslaget åpnes det for at Konkurransetilsynet kan vurdere flere leverandørers avtaler under ett.

Vil øke makten til Konkurransetilsynet

I tillegg vil næringsministeren gi Konkurransetilsynet kraftigere muskler, står det i en pressemelding fra departementet.

Blant annet ved å gi de ett nytt markedsetterforskningsverktøy.

– Vi ønsker de verktøy slik at de mer effektivt kan gripe inn mot konkurranseutfordringer i dagligvarebransjen, men også i andre bransjer.

Ministeren mener dette vil kunne bidra til bedre konkurranse, og gi bedre utvalg i butikkene.

Nærmere beskrivelse og forslag til regulering av et slikt verktøy vil bli behandlet i et eget høringsnotat på et senere tidspunkt.

Formuleringer bekymrer

Dagligvarekjeden Oda har vært pådriver for å jevne ut priser fra leverandør til dagligvare, både overfor Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen. Direktør Tor Erik Aag er glad tiltakene kommer, men er bekymret for at formuleringene i lovverket blir for slappe til å fungere i praksis.

– Vi er bekymret for om beskrivelsen av hva saklig begrunnelse er god nok i høringsdokumentet. Vi savner en gjennomgang av hva som ikke skal regnes som saklig begrunnelse, sier han til NRK.

– Hva er konsekvensen om forskriften ikke er tydelig nok?

– To åpenbare konsekvenser er at det enten blir vanskelig å håndheve loven, eller at det blir for enkelt å sno seg unna.

Mener regjeringen fører dobbeltkommunikasjon

Også høyre er bekymret for prisveksten hos dagligvarekjedene. De mener konkurransen i verdikjeden for dagligvarer er for dårlig.

Det var også bakgrunnen for den listen med forslag fra en samlet opposisjon i Stortinget før sommeren.

– Det er fint at regjeringen nå følger opp deler av det vi fikk vedtatt, og vi tror det vil bidra til å dempe prisveksten på mat noe, sier medlem av næringskomiteen på Stortingen Lene Westgaard Halle (H).

Hun mener regjeringen fører dobbeltkommunikasjon både når det gjelder hva årsaken til norske matvarepriser er og om de ønsker å gjøre noe med prisene på norsk mat.

– Landbruksministeren har vært tydelig på at hun ønsker dyr mat i Norge og regjeringen økte matvareprisene helt bevisst fra 1. juli i år, til tross for situasjonen forbrukerne nå står i. Hun har også for under et år siden gått ut mot tilbud i butikkene, mens både hun og Vestre nå skylder på butikkene for prisøkningene.

AKTUELT NÅ