Ventet nesten to og et halvt år på avgjørelse om uføretrygd

– Du kan bli fysisk dårligere av en slik prosess, sier Venke Skullerud. NAV og Trygderetten brukte til sammen nesten to og et halvt år på uføresaken hennes. Flere opplever det samme, ifølge NAV.

Venke Skullerud

ENDELIG AVGJORT: Venke Skullerud er glad for at anken hennes førte fram.

Foto: Katrin Hellesnes

Hun sitter foran peisen med en stor ringperm. All korrespondanse i uføresaken hennes er sirlig arkivert. Venke er utdannet sykepleier, og ble først sykmeldt etter en prolaps i ryggen og problemer med artrose i fingrene.

Så fikk hun en hjernehinneblødning. Bare halvparten av dem som rammes overlever. Ettersom hun har flere utposninger på blodårene, er hun redd for at det kan skje igjen:

– Hvis jeg for eksempel løfter tungt, så kan det sprekke, sier hun. Etter hjernehinneblødningen blir hun dessuten utslitt av nesten ingenting – noe som ikke uvanlig.

Venke Skullerud

MANGE DOKUMENTER: Korrespondanse over år er arkivert.

Foto: Katrin Hellesnes / NRK

Etter å ha forsøkt seg litt i ulike jobber, mente Skullerud at nok var nok. Hun søkte om uføretrygd.

Hun er ikke den eneste. Ifølge tall fra NAV har antall uføretrygdede bare gått én vei de siste årene; oppover.

I 2013 var antall uføretrygdede på 305 000. Fem år senere har tallet økt med nesten 20 000.

For Skullerud ble søknaden om uføretrygd starten på en lang og kronglete vei, først i NAV.

De mente hun kunne jobbe minst 50 prosent.

Lang saksbehandlingstid

NAV avslo søknaden. Etter at alle klagemuligheter der var brukt opp, anket Skullerud til Trygderetten.

Der var søknaden hennes én av mellom 3 000 og 4 000 anker som blir meldt inn hvert år.

Hele prosessen tok to år og fem måneder. Ett år og syv måneder i NAV-systemet, og ti måneder i Trygderetten.

– Det å ikke vite hva som skal skje med deg, er et press og en kjempestressende situasjon, sier Skullerud.

Ifølge Trygderettens egne tall har ventetiden gått samme vei som antall uføretrygdede.

Oppover.

NAV beklager

Hun mener å ha opplevd unødig tidsbruk og sommel underveis. Det blir avvist av direktør for NAV klageinstans, Grethe Børsheim.

Grethe Børsheim, direktør i NAV klageinstans

LOVER BEDRING: Direktør i NAV klageinstans, Grethe Børsheim, sier de vil redusere saksbehandlingstiden. Bunken med saker på vent er kuttet med en fjerdedel i år.

– Vi er jo helt enige i at vi har for lang saksbehandlingstid, og det beklager vi, sier hun.

– Men årsaken er ikke at vi har somlet, det er rett og slett at vi har mange saker til behandling.

– Er saksbehandlingstiden i NAV spesielt lang i denne saken?

– Nei, når det gjelder uføreområdet, er ikke dette spesielt lang tid. Det skjer nok med flere, svarer Børsheim.

Hun legger til at de har satt i gang flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden.

Trygderetten beklager

Saker som ankes til Trygderetten, er i hovedsak avslag fra NAV. Det tok altså ti måneder å komme fram til en kjennelse i Skulleruds sak.

– Ti måneder er veldig lang tid for den som venter på en avgjørelse, så at det tar så lang tid beklager vi, sier leder for Trygderetten, Trine Fernsjø.

Trine Fernsjø, leder for Trygderetten

MANGE SAKER: Leder for Trygderetten Trine Fernsjø effektiviserer, men kan ikke love når de får saksbehandlingstiden ned.

Foto: Jan Ivar Vik

Trygderetten tok i fjor høst fatt på de eldste sakene, og saksbehandlingstiden gikk dermed opp. I snitt tar de åtte måneder, mens kravet fra Stortinget er fire.

– Det kravet har vært vanskelig å oppfylle helt siden 2014, sier hun.

Trygderetten jobber for å få saksbehandlingstiden ned.

– Men det vil ta tid, sier Fernsjø.

Vedtak før jul

I november fikk Venke Skullerud til slutt vedtak om uføretrygd. Nå ser hun fram til et liv med forutsigbare rammer.

– Men jeg tenker på de som ikke klarer å skrive et brev, eller ta kontakt med rette vedkommende i løpet av en slik prosess. De har jeg vondt av, sier hun.

– Nå er jeg «heldigvis» erklært ufør, men det klarer jeg fint å leve med, for jeg har så mange interesser ellers.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger