Hopp til innhold

Vegvesenet: Vi har mistet et tiltak som kan hindre at folk blir drept i trafikken

Samferdselsministeren har besluttet å stoppe nye gjennomsnittsmålinger av fart på norske veier, til tross for at de har redusert antall ulykker betraktelig.

Gjennomsnittsmåler

Gjennomsnittsmålinger reduserer antall drepte og hardt skadede i trafikken med om lag 50 prosent, ifølge Transportøkonomisk institutt.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Vi ønsker å ha størst mulig verktøykasse og få bruke det virkemiddelet som er best i den enkelte situasjon, sier avdelingsdirektør Guro Ranes, som har ansvar for veisikkerhet i Statens vegvesen.

– I en sånn kontekst er det klart at vi nå blir dårligere rustet og mister et tiltak som kan gjøre oss i stand til å hindre at folk blir drept og hardt skadet på veiene.

Forbrukernettstedet Dinside meldte tidligere denne uken at den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen en midlertidig stopp-ordre for planlegging av nye strekninger med måling av gjennomsnittshastighet.

Det er snakk om fotobokser som skal sørge for at du i snitt ikke kjører raskere enn fartsgrensen på en gitt strekning.

I tillegg til at Vegvesenet ikke får planlegge nye målestasjoner, er det fire anlegg som allerede er bygget, som likevel ikke skal settes i drift, skriver nettstedet.

Guro Ranes

– DÅRLIGERE RUSTET: – Vi ønsker å ha størst mulig verktøykasse. Nå er vi blitt dårligere rustet til å hindre at folk blir drept på norske veier, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Foto: Knut Opeide

– Slike målinger har god effekt

Dette skjer til tross for at en evaluering som Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomførte i 2014, konkluderte med at på veier med strekningsmåling av fart, har antall drepte og hardt skadede gått ned med hele 50 prosent.

Ranes påpeker at Vegvesenet gir departementet det faglige grunnlaget, men at det så er opp til politikerne å fatte beslutninger og utøve politikk.

Ga dere departementet råd i forkant av denne beslutningen?

– Ikke konkret i forkant av denne beslutningen. Men det har vært løpende dialog, og vi har opplyst departementet flere ganger om at gjennomsnittsmålinger har god effekt. De reduserer antall drepte og hardt skadede i trafikken med om lag 50 prosent, sier Ranes.

Mener snittmålinger overvåker bilister

I regjeringsplattformen, den såkalte Granavolden-plattformen, heter det at «regjeringen vil begrense bruken av streknings-AKT (automatisk trafikkontroll).»

Tor Andre Johnsen

VIL HA STANS: Tor André Johnsen mener det har gått inflasjon i å bruke snittmåling.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Tor André Johnsen, som sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Frp, forklarer departementets beslutning med at de mener gjennomsnittsmålinger er blitt brukt for tilfeldig.

– Vi har sett at det har gått inflasjon i å bruke snittmåling. Det er blitt satt opp veldig mange steder, ikke bare der det har vært mange alvorlige ulykker. Snittmåling er blitt brukt generelt, nærmest for å overvåke bilistene, og det ønsker ikke vi, hevder Johnsen.

Vegvesenet avviser påstanden

Ranes i Statens vegvesen avviser påstanden.

– Hovedkriteriene sier at det må ha skjedd ulykker der, og ulykkestallene på den strekningen hvor farten måles, skal være blant de ti prosent høyeste i landet, sier hun.

I tillegg skal det vært målt gjennomsnittsfart som er over fartsgrensen. Det må altså være et problem med høy fart før det er aktuelt med gjennomsnittsmåling.

– Sammenhengen mellom høy fart og alvorlige ulykker er veldig godt kjent og godt dokumentert. Vi vet hva menneskekroppen tåler av ytre krefter, altså hvor voldsom kollisjon jeg tåler før jeg dør eller blir alvorlig skadet, sier Ranes.

Ap: – Forkastelig å overstyre faglige råd

Frps Tor André Johnsen mener det er andre tiltak man kan bruke i stedet for gjennomsnittsmålinger.

– Det er andre tiltak som også er effektive, som dobbel gul sperrelinje med rumlefelt i midten, ny asfalt og utbedring av sideterreng. På fylkesveiene er det mye dårlig sideterreng, og når man får utforkjøringer der, kan det få fatale konsekvenser.

Ifølge Statens vegvesen er antall drepte og hardt skadde redusert med rundt 30 prosent når fartsgrensen er satt ned fra 80 til 70, mens effekten av snittmålinger av farten altså har gitt en reduksjon på rundt 50 prosent. Begge evalueringene er gjennomført av TØI.

Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, reagerer på beslutningen om å stanse utbygging av gjennomsnittsmålinger.

– Det blir helt feil når en politisk går inn og overstyrer faglige råd. Vår atferd som trafikanter er ikke et privat anliggende. Vi har regler for hvordan vi skal oppføre oss i trafikken, sier hun.

– Når de faglige rådene sier at gjennomsnittsmåling av fart reduserer antall dødsulykker, synes jeg det er forkastelig at man begrenser bruken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger