Anbefaler heroin-behandling

Legene skal få gi heroin til de tyngste misbrukerne. Det går flertallet i regjeringens rusutvalg inn for.

En narkotikamisbruker setter et skudd heroin
Foto: Heiko Junge, Junge, Heiko

Et flertall i Thorvald Stoltenbergs rusutvalg vil gi heroin i behandlingen av norske rusmiddelavhengige. Utvalget legger frem sine konklusjoner onsdag.

Verken Stoltenberg eller Helsedepartementet vil kommentere saken før rapporten legges fram.

Utvalget er delt i en rekke kontroversielle spørsmål, og NRK vet at flertallet sier ja til heroinassistert behandling.

Dette er en virkelig brannfakkel i norsk rusdebatt. Men det er ikke utvalgets eneste svar. Etter det NRK erfarer refser utvalget dagens behandlingssystem.

  • De ulike hjelpetilbudene snakker for dårlig sammen.
  • Psykiatrien svikter de tyngste rusmisbrukerne.
  • Brukerne får ikke en individuell oppfølging.

Profilerte medlemmer

Bjarne Håkon Hanssen

- Jeg så at helsevesenet nådde veldig mange av de aller svakeste, noen av de som sitter i portrommene og setter sprøyter - og som har et forferdelig uverdig liv, sa Bjarne Håkon Hanssen for to år siden.

Foto: Sara Johannessen, Johannessen, Sara

Det var daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen som ba en rekke profilerte mennesker gi regjeringen råd om hvordan de tyngste rusmisbrukerne kan hjelpes.

- Det er helt nødvendig å gjøre noe for å hjelpe de mest utsatte rusmiddelavhengige. Lidelsene er store, og vi når dem ikke godt nok med dagens tjenestetilbud. Jeg ønsker at folk med tyngde, erfaring og klokskap skal vurdere hvordan vi kan hjelpe denne gruppa bedre. Regjeringen har derfor oppnevnt et utvalg som skal tenke nytt og som skal gi oss en anbefaling, sa Hanssen da han ga utvalget den vanskelige jobben i mars i fjor.

Foruten statsministerens far er tidligere statsråd Åslaug Haga (Sp), tidligere Frp-leder Carl I. Hagen og tidligere byrådsleder i Oslo, Erling Lae (H) blant medlemmene i utvalget.

Skal søke nye løsninger

Thorvald Stoltenberg

Thorvald Stoltenberg leder det regjeringsoppnevnte rusutvalget.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Siden mars i fjor har de hatt utvalgsmøter, men også knyttet til seg andre eksperter og brukere. I utvalgets mandat heter det at de skal søke nye løsninger:

«Vi må ta stilling til vanskelige etiske, moralske og ideologiske dilemmaer som preger debatten. Det kan være dilemmaer som skadereduksjon versus rusfrihet og kontroll versus hjelp, samt spørsmål knyttet til behovet for å redusere den offentlige sjenansen og omfanget av kriminaliteten knyttet til finansiering av rusavhengigheten», skriver departementet i utvalgets mandat.

De ni medlemmene i Stoltenberg-utvalget skal komme med en klar beskrivelse av hvem de tyngste rusmiddelavhengige er og hvordan de kan hjelpes. De skal også foreslå nye, konkrete tiltak.

Det er her heroinassistert behandling nevnes spesifikt. Det norske fagmiljøet har vært splittet i spørsmålet, og politikere har vegret seg for å ta debatten.

Sveitsisk modell

I Sveits har man mer enn 20 års erfaring med statlig heroinutdeling. Behandlingsformen er også prøvd i mange andre europeiske land, blant annet Danmark og Tyskland.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen løftet debatten hjem for mindre enn to år siden. Fagmiljøet kalte heroinutdeling for både naivt og nødvendig.

- Jeg så at helsevesenet nådde veldig mange av de aller svakeste, noen av de som sitter i portrommene og setter sprøyter - og som har et forferdelig uverdig liv. Jeg så også at man - gjennom utdeling av heroin på helsestasjoner, er i en tett dialog med brukerne. Dette gjør at leger, sykepleiere og sosialarbeidere kan hjelpe de med sår, andre helseplager og kan prøve å få de ut av misbruket. Jeg så at helsevesenet i Sveits har fått et forhold til noen mennesker som vi i Norge ikke har, sa Hanssen til NRK etter en studietur til Sveits.

Deler ut dagsdoser

I følge en reportasje i gatemagasinet =Oslo fra 2008, får brukere i Zürich utdelt dagsdoser med heroin på egne klinikker/sprøyterom. Sprøyter må settes på stedet, piller kan ved noen tilfeller tas med hjem.

Færre narkotikadødsfall og mindre kriminalitet trekkes frem som fordeler ved den sveitsiske løsningen.

Her hjemme har eksperter og politikere pekt på løsningen som en naiv strategi som uansett ikke reduserer avhengigheten, at man gir opp mennesker ved å la dem få heroin. Kritikere har også ment at man sniklegaliserer ulovlige stoffer dersom man tillater helsevesenet å dele ut heroin.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger